Åben Anonym Rådgivning

Åben Anonym Rådgivning er et tilbud til alle familier med børn og unge under 18 år i Gentofte Kommune. Forældre, børn og unge er velkomne til at komme sammen eller hver for sig.

Kontakt

 • Man kan komme i åbningstiden uden en aftale
 • Man kan ringe og lave en aftale
 • Man kan tale med os pr. telefon
 • Man kan indtale en besked på rådgivningens telefonsvarer
 • Man kan skrive en mail til os
 • Man kan skrive en sms til os

Hvem er vi

Vi er et tværfagligt team, der har mange års erfaring med rådgivning af familier, børn og unge. Rådgivningen deler hus med Gentofte Familiecenter.

Hvad kan vi hjælpe med

Alle familier kan opleve at have det svært - og kan have behov for nogen at tale med. Vi møder mange forskellige temaer i rådgivningen, det kan bl.a. være:

 • Børn og unges udvikling og trivsel: tristhed, angst, sorg, m.m.
 • Ungdomsproblemer
 • Skolegang og venner
 • Tvivl omkring opdragelse
 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier
 • Der er ikke noget, der er for småt

Man kan få op til fire samtaler, og da det er en anonym rådgivning, er der ingen registrering.

Vi har dog som alle andre, der arbejder professionelt med børn og unge en skærpet underretningspligt. Det vil sige en pligt til at underrette de sociale myndigheder i tilfælde af alvorlig mistrivsel.

Det praktiske

Adresse:

ÅBEN ANONYM RÅDGIVNING

GENTOFTEGADE 71

2820 GENTOFTE

Indgang på bagsiden af huset

Åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse:

 • Mandag kl. 16 - 18
 • Tirsdag kl. 14 - 16

Mandag, tirsdag og onsdag op til påske holder rådgivningen lukket.

 

Telefonnummer:

40 43 30 12

E-mail:

anonymraadgivning@gentofte.dk

 Busrute 169 & 179 holder tæt ved Åben Anonym Rådgivning