Børn med handicap eller alvorlig sygdom

Hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier, der forsørger et barn med handicap eller langvarig sygdom.

Du har mulighed for at søge MER-udgifter ved forsørgelsen af dit barn, hvis barnet har en nedsat funktionsevne eller langvarig og indgribende sygdom.

Den nedsatte funktionsevne eller langvarige indgribende sygdom skal betyde ekstraudgifter for jer, som I ikke ville have haft, hvis jeres barn ikke havde et handicap eller var syg.

Eksempler på sygdomme, der kan betyde ekstraudgifter for jer kan være diabetes, epilepsi, psykiske lidelser, hjertefejl, mv.

Lidelserne er utallige og er du i tvivl om I opfylder betingelserne, så kontakt din sagsbehandler eller vagthavende sagsbehandler om vejledning. Eksempel på en merudgift kan være medicin, ekstra tøjslid, ekstra vask mv.

Hjælpen ophører når dit barn fylder 18 år. Den unge kan evt. få hjælp som voksen - kontakt evt. Social og Handicap - se følgende link: Støtte i hverdagen. Du skal være opmærksom på, at Aktivloven er noget anderledes end Serviceloven.

Ansøgning om merudgiftsydelse 41

Tabt arbejdsfortjeneste

Har dit barn en lidelse som bevirker, at det skal passes i hjemmet og du må opgive dit arbejde helt eller delvist, kan du søge tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens § 42. I så fald skal du også søge vejledning hos din sagsbehandler.

Der er ingen begrænsning på, hvor lang tid man kan modtage dækning af merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste. Dvs. det kan være få måneder som hele barndommen. Det afhænger fuldstændig af dit barns lidelse og helbredelsen af denne. Alle ydelser efter Servicelovens § 41 og 42 skal dokumenteres af barnets behandlende læge.

Ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 42

Kontakt

Sagsbehandlerne kan kontaktes på Gentofte Rådhus, Børn og Familie. Telefon 39984500. Har du en sagsbehandler i forvejen, så spørg efter denne. Ellers skal du tale med den vagthavende sagsbehandler. Du skal være opmærksom på, at du har oplysningspligt både i forhold til ydelser til merudgifter (§ 41) og til tabt arbejdsfortjeneste (§42).

 

Ansvarlig for siden:

Børn og Familie
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,