Sagsbehandlingsfrister i Børn og Familie

Sagsbehandlingsfrister på området for børn og unge med behov for særlig støtte.

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for behandling af sager på området for børn og unge med behov for særlig støtte. Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning, til der senest skal være truffet afgørelse. 

Kan kommunen ikke overholde fristen, får du skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar.  

Her på siden kan du læse mere om det typiske forløb i sager der har en frist på over 30 arbejdsdage.

Op til 20 arbejdsdage:

 • Rådgivning, undersøgelse og behandling (lov om social service § 11)
 • Økonomisk støtte (lov om social service § 52a)
 • Supplerende ydelser (lov om social service § 43)
 • Ledsagerordning (lov om social service § 45) 

Op til 30 arbejdsdage:

 • Privat døgnpleje (lov om social service § 78) 

Op til 40 arbejdsdage:

 • Nødvendige merudgifter (lov om social service § 41) 
 • Tabt arbejdsfortjeneste (lov om social service § 42) 
 • Personlig og praktisk hjælp og vedligeholdelse (lov om social service § 84 stk. 1, jf. § 44)

Op til 120 arbejdsdage:

Foranstaltninger jf. lov om social service § 52, stk. 3, nr. 2-8:

 • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 2)
 • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 3)
 • Døgnophold (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 4)
 • Aflastningsfamilie eller netværksaflastning (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 5)
 • Udpegning af fast kontaktperson for barnet, den unge eller for hele familien (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 6)
 • Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet eller i netværk (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 7)
 • Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge (lov om social service § 52, stk. 3, nr. 8)

 Op til 130 arbejdsdage:

 • Hjemmetræning (lov om social service § 32a) 

Procesbeskrivelser

Under Dokumenter kan du læse mere om forløbet, når Børn og Familie behandler sager med varighed på mere end 30 arbejdsdage.