Støttemuligheder

Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen skal afdække hvad der evt. kan afhjælpe problemerne i en kortere eller længere periode.

Når det anses at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov, er der mulighed for at yde støtte på forskellig vis.

Det er ud fra den samlede vurdering i den børnefaglige undersøgelse jf. Servicelovens § 50 der træffes afgørelse, hvilken støtte der skønnes mest hensigtsmæssig at iværksætte for familien og/eller barnet eller den unge. 

Målgruppen

Familier med børn under 18 år. Unge mellem 18 og 23 år kan fortsætte med enkelte støttemuligheder, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov. 

Støttemuligheder

  • dagtilbud, klub, uddannelse mv.
  • praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
  • familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge
  • døgnophold for hele familien
  • kontaktperson til barnet, den unge eller hele familien
  • anbringelse af barnet uden for hjemmet
  • formidling af praktikophold
  • anden hjælp

Herudover kan det vurderes om  hjælp til vordende forældre vil være væsentligt af hensyn til barnet efter fødslen.

Hjælp til familien og/eller et barn eller den unge sker med samtykke fra forældrene. Der kan dog iværksættes visse former for hjælp uden samtykke, herunder anbringelse af et barn.

Børn og Familie arbejder sammen med SSP i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende arbejde SSP kriminalitetsforebyggelse

 

Ansvarlig for siden:

Børn og Familie
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,