Genvejsmenu

BørneGenvej Ofte stillede spørgsmål

På denne side har vi samlet nogle ofte stillede spørgsmål. Vi håber, at du finder svar, på det du søger. Hvis ikke er du meget velkommen til at kontakte os.

1. Hvordan får jeg adgang til BørneGenvej uden NemID?

Første gang du logger på BørneGenvej skal du logge på med dit NemID. Gennem dette logon sikrer løsningen fuldmagtshaveren. 

Sådan logger du på BørneGenvej første gang:
1. Gå på www.gentofte.dk/børnegenvej og vælg ”Log på Børnegenvej” i højre side eller åbn BørneGenvej-appen. 
2. Vælg log på via NemID. 
3. Indtast dine NemID oplysninger.

Hvis du fremover vil tilgå BørneGenvej uden NemID skal du gøre følgende:

BørneGenvejs webversion:
1. Log på BørneGenvej med NemID
2. Tryk på dit navn
3. Scroll ned til punktet "Log på BørneGenvej web uden NemID"
4. Udfyld det tomme felt under "Navngiv din enhed"
5. Tryk på "Godkend enhed"
6. Tryk på ”rediger” under ” Dit BørneGenvej-login
7. Udfyld feltet til telefonnummer og ønskede brugernavn. 
8. Udfyld felterne "Kodeord" og "Gentag kodeord"
9. Afslut med "Gem"

BørneGenvej appen:
1.Åbn BørneGenvej appen
2.Log på med NemID
3.Opret bruger

Fremover kan du logge på med brugernavn og kodeord fra alle dine enheder. Du kan altid logge på BørneGenvej med NemID, hvis du vil oprette nyt brugernavn og kodeord.

 

2. Jeg kan ikke se mit barn?

Dit barn oprettes automatisk i BørneGenvej ud fra informationer fra CPR-registeret. Hvis dit barn ikke er synligt i BørneGenvej kan der være to årsager. 

1. Barnet er endnu ikke tilknyttet en stue i institutionens BørneGenvej
Hvis dit barn kommer fra en anden kommune vil institutionen kunne se barnet 30 dage før dit barns start. Når institutionen har tilknyttet dit barn til en stue i BørneGenvej bliver barnet synligt i BørneGenvej appen, og du kan herefter udfylde stamkort og dine kontaktoplysninger.

2. Tjek CPR-registreringen
Hvis overstående ikke løser problemet skal du tjekke, at forældremyndigheden er korrekt registreret i CPR-registeret.
I BørneGenvejs webversion er dit barn repræsenteret ved en personlig fane med barnets navn ved siden af fanen med dit eget navn.

3. Hvor udfyldes kartotekskort / stamkort?

Du udfylder kartotekskort/stamkort via Børnegenvejs webversion eller via BørneGenvej appen, såfremt du har en Android eller IOS enhed.

Sådan udfyldes kartotekskort via BørneGenvejs webversion:
1. Log på Børnegenvej
I menuen Opdater (dit barns) status har du let adgang til vigtige funktioner. 
Du finder menuen i højre side under fanen Aktuelt (forsiden af BørneGenvej)
2. Klik på Opdater Kartotekskort
Kartotekskort består af punkterne Kontaktoplysninger og Kartotekskort. 
Informationer om barnet fra CPR-registeret er indskrevet på forhånd. Du skal udfylde resten.
3. Udfyld Kontaktoplysninger og Kartotekskort. Husk at gemme indtastningen før du afslutter ved at trykke på ”Gem” i begge afsnit.

Sådan udfyldes Stamkort via en Android enhed:
1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”menubjælkerne” i øverste venstre hjørne
3. Tryk på ”Stamkort” og udfyld
4. Gem ved at trykke på ”fluebenet” i øverste højre hjørne

Sådan udfyldes Stamkort via en IOS enhed:
1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”Mere”- ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ”Stamkort” og udfyld
4. Tryk på ”Gem” i øverste højre hjørne.

 

4.Hvor opdaterer jeg mine kontaktoplysninger?

Kontaktoplysninger kan opdateres via BørneGenvejs webversion eller BørneGenvej appen.

Sådan opdateres kontaktoplysninger via BørneGenvejs webversion:

1. Log på BørneGenvej
2. Klik på fanen (dit navn) og derefter på fanen Personligt.
3. Øverst på siden opdateres dine kontaktoplysninger. Afslut med Opdater. 

Sådan opdateres kontaktoplysninger via en Android enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på møtrikken ud for dit navn
4. Tryk på ”Profil” og anfør dine kontaktoplysninger

Sådan opdateres kontaktoplysninger via en IOS enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”Mere” -  ikonet i bundlinjen
3. Tryk på dit navn i den grønne bjælke
4. Indtast dine kontaktoplysninger og tryk ” Arkiver” i øverste højre hjørne

 

5. Hvor registreres sygdom?

Sådan registreres sygdom via BørneGenvejs webversion:

1. Log på BørneGenvej. I menuen Opdater (dit barns) status har du let adgang til vigtige funktioner. Du finder menuen i højre side under fanen Aktuelt (forsiden af BørneGenvej)
2. Klik på Opdater sygdom. Fanen Sygdom åbnes og du kan registrere sygdom.
3. Udfyld felterne og tryk gem.

Sådan registreres sygdom via en Android enhed:

1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på ”Syg”
4. Tryk på termometer-ikonet i nederste højre hjørne
5. Tryk på ”Symptomer” og anfør sygdomsårsag
6. Tryk på ”Forventet syg til og med” og indtast forventede dato for sidste sygedag (Dette kan løbende ændres)
7. Tryk på fluebenet i øverste højre hjørne

Sådan registreres sygdom via en IOS enhed:

1.Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”Syg”- ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ”Syg til og med” og indtast forventede dato for sidste sygedag (Dette kan løbende ændres)
4. Tryk på ”Symptomer” og angiv sygdomsårsag
5. Tryk på ”Tilføj” i øverste højre hjørne.

 

6. Hvor registreres ferie?

Du kan både registrere ferie via webversionen og via BørneGenvej appen.

Sådan registreres dit barns ferie via BørneGenvejs webversion:
1. Log på BørneGenvej
I menuen Opdater (dit barns) status har du let adgang til vigtige funktioner. 
Du finder menuen i højre side under fanen Aktuelt (forsiden af BørneGenvej) 

2. Klik på Opdater ferie.
Fanen Fri & Ferie åbnes. Her kan du registrere ferie og melde feriepasning, hvis institutionen har oprettet en ferieperiode.

3. Klik på registrer ferie, udfyld felterne og afslut ved at trykke gem.

Sådan registreres dit barns ferie via en Android enhed: 
1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på ”Fri og Ferie”
4. Tryk på fly-ikonet i nederste højre hjørne
5. Tryk på ”Ferie start”, angiv dato for første feriedag og tryk ”udført”
6. Tryk på ”Ferie slut”, angiv dato for sidste feriedag og tryk ” udført”
7. Tryk på flueben i øverste højre hjørne

Sådan registreres dit barns ferie via en IOS enhed:
1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”Fri og Ferie” – ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ”Første dag” og angiv første feriedag
4. Tryk på ”Sidste dag” og angiv sidste feriedag
5. Opret dit barns ferie ved at trykke ”Gem” i øverste højre hjørne

(OBS - hvis du har flere børn i BørneGenvej, skal du vælge det ønskede barn).

 

7. Institutionens oprettede ferieperioder:

Institutionen kan oprette ferieperioder, hvor du skal angive ønsker om pasningsbehov for hele ferieperioden. Du skal også angive pasningsbehov, hvis dit barn ikke holder ferie i hele eller dele af den institutionsoprettede ferieperiode, som du finder under ”Feriepasning” under ikonet ”Mere”. 

Eksempel:
Hvis institutionen har oprettet en ferieperiode fx "Sommerferie" og perioden strækker sig fra den 29. juni til den 10. august, så skal du angive dit barns pasningsbehov for hele perioden. Hvis I afholder ferie i hele eller dele af den institutionsoprettede periode, noterer I dette på de rette datoer. Afholder I ikke ferie i perioden, angiver I blot pasningsbehovet fx kl. 9-15 mandag til fredag.

8. Kan jeg få notifikationer, når der er nyt på BørneGenvej?

BørneGenvej kan sende dig en mail hver dag mellem kl. 17 og kl. 18 med en oversigt over ex. nye billeder, dagbøger og nyheder fra dit barns institution. 
Dette kræver, at dine kontaktoplysninger er opdaterede. Når det er gjort, kan du bestemme hvilke adviseringer du ønsker fra institutionen.

Sådan opdateres kontaktoplysninger via BørneGenvejs webversion:
1. Log på BørneGenvej
2. Klik på fanen (dit navn) og derefter på fanen Personligt.
3. Øverst på siden opdateres dine kontaktoplysninger. Afslut med Opdater. 

Advisering indstilles på følgende måde:

1. Find boksen Advisering på den fane (Personligt) du allerede er på.
2. Sæt flueben ud for hvilke type adviseringer du ønsker og den mailadresse du vil adviseres på. Afslut ved at klikke på Opdater. 

Sådan opdateres kontaktoplysninger via en Android enhed:
1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på møtrikken ud for dit navn
4. Tryk på ”Profil” og anfør dine kontaktoplysninger

Sådan opdateres kontaktoplysninger via en IOS enhed:
1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”Mere” -  ikonet i bundlinjen
3. Tryk på dit navn i den grønne bjælke
4. Indtast dine kontaktoplysninger og tryk ” Arkiver” i øverste højre hjørne

På din IOS enhed kan du slå push notifikationer til og få notifikationer på skærmen, hvis der fx er nyt i galleriet.

 

9. Kan andre forældre se mit mobilnummer og mailadresse?

Hvis du ønsker at dit mobilnummer eller mailadresse, skal kunne ses i BørneGenvej af forældre til de øvrige børn i institutionen, gøres det på følgende måde: 

BørneGenvejs webversion:
1. Log på BørneGenvej
2. Vælg fanen med dit navn
3. Vælg fanen Personligt 
4. Indtast nederst på siden under Kontaktoplysninger til (institutionens navn), hvilke informationer du vil dele med hele institutionen eller barnets stue.


Android enhed:
1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på møtrikken ud for dit navn
4. Tryk på ”Kontaktoplysninger” og udfyld publiceringstilladelse ud for hvert et enkelt punkt

IOS enhed:
1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på ”Mere” – ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ”Kontakter”
4. Tryk på ”Del” i øverste højre hjørne, udfyld publiceringstilladelse ud for hvert enkelt punkt og afslut med ”Gem” i øverste højre hjørne

OBS! Informationer omkring din adresse hentes automatisk gennem dit CPR-nummer. 

 

10. Kan jeg se telefonnummeret på andre forældre?

Hvis forældrene til de andre børn i dit barns institution selv har opgivet deres kontaktoplysninger, kan du se disse i BørneGenvejs webversion eller BørneGenvej appen.

BørneGenvejs webversion:
1. Log på BørneGenvej
2. Klik på fanen med dit barns navn 
3. Klik på fanen med dit barns institutionsnavn 
4. Klik på fanen Adresseliste

Andorid enhed:
1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på ”Kontakter” og vælg, hvem du vil have vist kontaktoplysninger på

IOS enhed:
1. Log på BørneGenvej appen
2. Tryk på ”Mere” – ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ”Kontakter” og vælg, hvem du vil have vist kontaktoplysninger på

OBS! Da der kun vises kontaktoplysninger på forældre, der har valgt at opgive deres oplysninger, er adresselisten ikke nødvendigvis en komplet liste. 

 

11. Findes BørneGenvejs appen til Android?

BørneGenvej fås også som app til Android. I appen kan du følge med i dit barns hverdag ved at læse dagbøger, se aktiviteter, se fotos, se video, sende NemPost og meget andet. 

Du henter appen på følgende måde:

1. Åben Google Play på din Android enhed.
2. Søg efter "BørneGenvej" i søgefeltet. 
3. Installér og åben appen

Hvis du ikke har oprettet brugernavn via BørneGenvejs webversion opretter du brugernavn og kodeord til appen på følgende måde:

1. Åben appen
2. Log ind med NemID
3. Opret et brugernavn og kodeord

 

12. Findes appen til IOS?

BørneGenvej fås også som app til iPhone/iPad. I appen kan du følge med i dit barns hverdag ved at læse dagbøger, se aktiviteter, se fotos, se video, sende NemPost og meget andet. 

Du henter appen på følgende måde:

1. Åben App Store på din iOS enhed.
2. Tryk på Søg og skriv BørneGenvej i søgefeltet.
3. Tryk på Hent og derefter åbn

Hvis du ikke har oprettet brugernavn via BørneGenvejs webversion opretter du brugernavn og kodeord til appen på følgende måde:

1. Åben appen
2. Log ind med NemID
3. Opret et brugernavn og kodeord

 

13. Kan Bonusforældre få adgang?

Hvis du ønsker, at andre end forældremyndighedsindehavere skal kunne logge på BørneGenvej, for at kunne følge med i dit barns hverdag, skal du give fuldmagt til dette.

1. Log på BørneGenvejs webversion.
2. Klik på fanen med dit barns navn
3. Klik på ”Personligt”
4. Klik på underfanen ”NemFuldmagt”

På denne side ser du hvem, der udover indehaverne af forældremyndigheden, har adgang til BørneGenvej. I boksen ”Giv ny fuldmagt” kan du give fuldmagt til eksempelvis papforældre eller bedsteforældre på følgende måde: 

1. Klik på ”Vælg person” og vælg ”Anden person”.
2. Indtast CPR-nummer på personen du ønsker at give fuldmagt og dermed adgang til BørneGenvej.
3. Vælg hvilke faner i BørneGenvej, du ønsker at give personen fuldmagt til.
4. Afslut med ”Gem”

OBS! Fuldmagten er først godkendt, når personen du ønsker at give fuldmagt, har accepteret på sin egen NemFuldmagt fane på BørneGenvej. Vedkommende skal altså derfor selv logge ind på BørneGenvej med NemID. 

 

14. Hjernen og Hjertet

Du kan se dit barns Børneprofil i BørneGenvejs webversion eller via BørneGenvej appen

BørneGenvejs webversion:
1. Log på BørneGenvej
2. Klik på fanen med dit barns navn
3. Klik på fanen "Personligt"
4. Klik på fanen "Rapporter” 
5. Klik på "Åbn" yderst til højre

Android enhed:
1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på menubjælkerne i øverste venstre hjørne
3. Tryk på ”Rapport” og vælg den rapport, du ønsker at få vist

IOS enhed:
1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på ”Mere” – ikonet i bundlinjen
3. Tryk på ” Rapporter ” og vælg den rapport, du ønsker at få vist

 

15. Sådan behandles viden registreret i Hjernen og Hjertet:

I Gentofte kommune udfylder hvert dagtilbud en overgangsbeskrivelse for alle kommende skolestartere i Hjernen og Hjertet. Beskrivelsen følger barnet i overgangen mellem tilbuddene, så skolen bedst muligt kan imødekomme hvert enkelt barn og dets behov. Data overføres automatisk mellem dagtilbud og skole i henhold til Dagtilbudslovens paragraf 3, stk. 3a.

NB! Materialet som du giver samtykke til, findes som bilag i meddelelsen
BørneGenvejs webversion:
1. Log på BørneGenvej
2. Klik på fanen med dit eget navn
3. Klik på fanen ”NemPost”
4. Åbn meddelelse vedr. digitalt samtykke 
5. Klik på linket i meddelelsen og afgiv samtykke med NemID

Android enhed:
1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på menubjælken i øverste højre hjørne
3. Tryk på ”NemPost” og derefter Indbakke
4. Åbn meddelelsen vedr. digitalt samtykke
5. Klik på linket i meddelelsen og afgiv samtykke med NemID

IOS enhed:
1. Log på BørneGenvej
2. Tryk på ”Mere”-ikonet i bundlinjen.
3. Tryk på ”NemPost” og derefter Indbakke
4. Åbn meddelelsen vedr. digitalt samtykke
5. Klik på linket i meddelsen og afgiv samtykke med NemID

Læs mere om dine rettigheder mere her

 

16. Kan jeg hente fotos og dagbøger efter mit barn er meldt ud af institutionen?

Du vil kunne finde fotos og dagbøger fra tiden i institutionen indtil dit barn fylder 18 år. De kan findes via webudgaven af BørneGenvej.
Lige nu er det ikke muligt at finde fotos via app’en. De forsvinder den dag dit barn bliver meldt ud af institutionen og ikke længere har en stuetilknytning til en institution i Gentofte Kommune.