Artibus

Artibus en en kommunal integreret institution som arbejder med børn og kunst som en fælles passion.

Adresse

Bregnegårdsvej 21 A 2900 Hellerup Hovedstaden Danmark Tlf. 39613600

Artibus er delt to afdelinger; vuggestue og børnehave. Imellem disse har vi et dejligt fællesrum som vi benytter til projekter, rytmik, fællessang og børneworkshops m.m. I kælderen har vi desuden et velindrettet rytmikrum.

Udendørs har vi en 3-delt legeplads med rige muligheder for aktiviteter. Der er direkte udgang fra alle grupperum.

Det enkelte barn er tilknyttet en stue. Desuden arbejdes der i aldersopdelte grupper på tværs af stuerne. Vi har åbendørs-politik, dvs. fri bevægelighed for venskaber.

Vi arbejder med børn og kunst som en fælles passion i hele huset og som en metode til at skabe rum for børnenes udtryksformer, samt styrke deres selvværd.

Leder:
Elsebeth Lassen
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA

De pædagogiske principper:

Vores pædagogiske tilgang bygger på det humanistiske livssyn der betragter ethvert menneske som født med egenskaber der stræber mod socialt fællesskab og en naturlig trang til at være aktiv deltagende i egen udvikling, samt være arbejdsom.

Vi arbejder til stadighed med at udvikle redskaber til at styrke den vedtagne og i overensstemmelse med vores værdier anerkende tilgang. Den bygger på et ligeværdighedsprincip over for det enkelte menneske, og mener vi, er den bedste egnede metode for at understøtte barnet i dets selvværdsfølelse. En stærk selvværdsfølelse er en afgørende faktor for de bedste forudsætninger, for at leve et liv i overensstemmelse med eget valg og muligheder.

Værdigrundlag:

Empati:
Vi vil sætte os ind i andres behov, bevæggrunde og udvise omsorg.

Faglighed:
Vi vil arbejde på en faglig udviklende måde, hvor vi vil være åbne over for refleksion, vidensdeling og faglig sparring.

Anerkendelse:
Vi vil anerkende os selv og andre, og mødes med en åben og positiv indstilling.

Samarbejde:
Vi være samarbejdende, med hinanden, med forældrene og børnene. Hvor dialogen er et vigtigt redskab til fælles forståelse. Vi vil være aktive i at deltage, bakke op og bidrage til løsning af fælles mål.

Ring for at aftale besøg/rundvisning.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,