Vangede Børnehus

Vangede Børnehus er en kommunal integrerede institution med plads til 35 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Adresse

Stolpegårdsvej 6 og 12 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39984914

Institutionen er beliggende i 2 bygninger med hver sin legeplads der dog er forbundet.

I vuggestuen er der plads til 36 vuggestuebørn, fordelt på tre grupperum, hvor vi tilstræber at tilbyde forskellige legetilbud, således at der er forskellige muligheder for leg i hele huset. Vi har et mindre fællesrum foran det åbne køkken, der producerer mad til vuggestuebørnene. Fra oktober udvides madordningen til også at omfatte børnehavebørnene.

I børnehaven er der plads til 60 børn, fordelt på fire spisegrupper i et funktionsopdelt hus. Både vuggestuen og børnehavens skønne legepladser grænser op til hinanden og er forbundet med en symbolsk låge.

Leder:
Paula Guerrero Mieres
Driftform:
NA
Paraplyorganisation:
NA
Særlige bemærkninger:
-

 Trekløveren er en institution der består af Børnehuset Cassiopeia, Børnehuset Egegården og Vangede Børnehus.

De tre børnehuse i Trekløveren ligger alle i Vangede på forskellige adresser. Alle børnehusene er integrerede tilbud, hvor børnene kan gå indtil skolestart. Børnehusene har forskellige profiler, som man kan orientere sig om på de individuelle hjemmesider.

Trekløveren har en fælles forældrebestyrelse med repræsentanter fra de forskellige børnehuse med et lokalt forældreudvalg i hvert enkelt børnehus.

Udover de tre børnehuse råder vi over naturværkstedet Mosen, der er beliggende på en skøn naturgrund ved Nymosen. Derudover har vi også en naturbus som går på skift mellem de tre børnehuse sådledes at vi hver 3. uge kører ud i naturen med 13 børnehavebørn og 2 voksne.

Vi deler også en gymnastiksal med de andre børnehuse som børnene nyder godt af.

Hvis du ønsker plads til dit barn i et af vores børnehuse: Børnehuset Cassiopeia, Børnehuset Egegården eller Vangede Børnehus kan du indmelde dit barn via Gentofte Kommunes digitale pladsanvisning.

Du er velkommen til at komme på besøg i Vangede Børnehus. Ring eller skriv til os og aftal et nærmere tidspunkt for besøg.

 

 

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,