Adelaide Vuggestue og Børnehave

Vi ligger i et område tæt på strand og skov.

Adresse

Morescosvej 11 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39637136

Adelaide vuggestue og børnehave blev 1.9.2016  sammenlagt til en kombineret institution, med børn fra 0 -6 år.

Vi har nu 2 afdelinger - en vuggestue, med plads til 45 børn og en børnehave, med plads til 63 børn.

Børnene har fortrinsret, men ikke krav på en plads i institutionen. Vi har søskendefordel begge veje.

Vi er en velfungerende institution, med godt samarbejde mellem de to afdelinger.

Som selvejende institution er vi tilknyttet paraplyorganisationen Gentofte Børnevenner.

Leder:
Anne Busk Ebbesen
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Gentofte Børnevenner

Adelaide vuggestue og børnehave ligger i et dejligt område tæt på skov og strand.

Vi består af en vuggestue afdeling og en børnehaveafdeling og har et meget tæt samarbejde.

Vuggestuen har 4 aldersintegreret grupper, Alferne, Bamserne, Radiserne og Rødderne.

Børnehaven har 3 aldersintegrerede grupper. Bøllestuen, Krudtuglestuen og Troldestuen.

Vi har 2 dejlige legepladser med en låge i mellem, som vi åbner hver fredag.

Fra børnehavens legeplads er der en låge ud til Ordrup park.

Vores overordnede værdier er: Omsorg, Faglighed, Tryghed og Rummelighed.

Motion og bevægelse er vigtigt for helhedsudviklingen og ikke mindst for indlæringsevnen, så det er en integreret del af vores hverdag.

Ude liv er også en integreret del af hverdagen i begge afdelinger.

Vi arbejder ud fra principperne i ” Fri for mobberi ”.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,