Børnehuset Lunden

Vi er en kommunal integreret daginstitution

Adresse

Ordrup Jagtvej 211 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39973990

Børnehuset Lunden er en integreret institution med to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

Børnehuset Lunden ligger i dejlige omgivelser, tæt op ad Charlottenlund Travbane, skov og strand. Huset er en stor træbygning med lyse rum, indrettet efter mulighed for fordybelse, i mindre differentierede fællesskaber.

Huset har to etager, og er indrettet med fem grupperum, et stort fællesrum / repos og åbent køkken. Huset rummer derudover kuglebad, snoezelrum, børnekontor og en stor legeplads med plads til motorisk udfoldelse og leg.

Institutionen har fælles ledelsesteam med Børnehuset Elverhøj.

Se endvidere nærmere på Kløvedalens hjemmeside

Leder:
Pernille Brems
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA

Institutionens pædagogiske fundament er ressource- og værditænkning. Det betyder at vi ser muligheder frem for begrænsninger i forhold til børn, forældre og kollegialt.

Vores faglige arbejde hviler på systematisk og pædagogisk / metodisk sikring af læring i dagligdagen, hvilket udmøntes i institutionens brug af læreplaner.

I forældresamarbejdet har vi fokus på ligeværdig dialog, åbenhed og respekt i forhold til, at forældrene kender deres børn bedst. Vi ser familien som en helhed og arbejder ud fra de ressourcer og behov, der er i familien. Målet er, at samarbejdet munder ud i en sammenhængende og tydelig hverdag for barnet, hvor vi sammen kan styrke barnets kompetencer og skabe udviklings- og læringsrum.

I Lunden arbejder vi med begrebet inklusion. Inklusion betyder at man som individ, på trods ad eventuelle udfordringer, er en aktiv medspiller i det sociale fællesskab. For os omhandler det også en bestræbelse på, at alle børns potentiale bliver udnyttet. Vi ønsker at skabe et inkluderende miljø, med fokus på medbestemmelse, læring og udvikling.