Gentofte Børnehave

Velkommen til Gentofte Børnehave. Vi er en lille børnehave med et stort motorikrum. Vi er glade og nærværende voksne, som brænder for motorik og sprog.

Adresse

Sødalen 7 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39654968

Vi er en lille daginstitution, der lægger vægt på, at alle skal have det godt i vores dejlige hus.

Vi er et veluddannet personale, der sætter dit barns tryghed og trivsel højt.

Vi tilbyder et godt børnehaveliv, som fundament til at dit barn trygt kan gå ud og erobre verden.

I vores hus skal der være latter og masser af sjove oplevelser gennem leg og små projekter.

Hos os oplever børnene at være i lærerige fællesskaber med gode og sunde udfordringer.

Vi er stolte af vores fantastiske fysisk udfordrende bevægelseslandskab, som alle børnene elsker.

Vi prioriterer musiske aktiviteter med masser af sang, teater, musical og cirkus.

Vi kan tilbyde dit barn en bred palet af aktiviteter inden for bevægelse, musik, kunst og leg.

Dagligdagen i vores børnehave er sat ind i en ramme, hvor der er tænkt på fast rytme og genkendelighed, for at dit barn kan være trygt ved de ting, der foregår dagen igennem.

I vores børnehave er du som forældre en vigtig samarbejdspartner, for vi skal sammen sikre, at dit barn har adgang til de ting i tilværelsen, der tilgodeser et godt børneliv bedst muligt. Derfor er vi til hver en tid fleksible og lydhøre, når du har noget på hjerte.

Læs meget mere om vores værdier og aktiviteter til vores egen hjemmeside. 

 

Gå til Gentofte Børnehaves hjemmeside.

 

Gentofte Børnehave welcomes you

We at Gentofte Børnehave would like to welcome you to our multilinguistic kindergarten. Our highly educated personnel speak both Danish and English. We are experienced in taking in children from many different cultures and our personnel strive to make every child feel safe and secure. One of our missions is to make sure your child’s week is filled with happiness, great experiences and educational environments.

 

 

Leder:
Louise van der Watt
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Danske Daginstitutioner

Vi er en mindre børnehave, der lægger stor vægt på og arbejder aktivt for, at det gode børnehaveliv for dit barn skal bygge på et fundament af glæde, tryghed og nærvær skabt af de voksne omkring barnet.

I vores børnehave skal dit barn opleve glæde hver dag og befinde sig godt i et fællesskab af legekammerater. Dit barn skal gro og udvikle sig i tæt relation med pædagogen. Vi vil understøtte dit barn, så det trygt tør kaste sig ud i nye oplevelser i tillid til, at det kan.

I vores børnehave bliver dit barn motorisk dygtig og fuld af selvtillid. Vi bruger vores motoriske legelandskab, så ofte vi kan, fordi det er her, dit barn vil elske at være, og det er her, dit barn vil udvikle en kropsbevidsthed, der gør, at det tør mere. Vi er uddannede i de lege og læringsmuligheder, der udvikler dit barn fysisk, psykisk, kognitivt og ikke mindst socialt.

Året rundt er der en række mærkedage og traditioner, som vi fejrer. Der er f. eks. fastelavn, påske, Halloween, jul, fødselsdage, afskedsdage og fester. Her binder vi vores pædagogiske aktiviteter sammen med de historiske og kulturelle begivenheder.

Børnehavens aktiviteter er lagt ind i en fast ugeplan, som vi krydrer med unikke dage. Når vi arbejder med bestemte temaer eller projekter, er det stadigvæk ugeplanen, vi tager udgangspunkt i . I ugens løb er der motion, sanglege, værkstedsaktiviteter, tur og sproglegedag. Vi bruger vores dejlige sal til mange forskellige fysiske aktiviteter, f. eks. yoga, sansemotorik, koordinationstræning m.m.

Besøg Gentofte Børnehaves egen hjemmeside

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,