Børnehuset Hartmannsvej

Vi er en integreret daginstitution i en dejlig villa i Charlottenlund med 10 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn

Adresse

Hartmannsvej 70 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39611066

 

Leder:
Jeanet Bringshøj Strange
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
NA

Dette vil vi gøre ved at lægge vægt på følgende værdier i vores pædagogiske arbejde.

Omsorg
Selvstændighed/handlekraft
Selv- og medbestemmelse, respekt og selvrespekt
Sociale relationer
Fordybelse
Nysgerrighed
Sprog
Motorik og Bevægelse
 

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,