Gentofte Hospitals Vuggestue

Vi er en lille vuggestue med kun to stuer.

Adresse

Niels Andersens Vej 67 2900 Hellerup Hovedstaden Danmark Tlf. 3965 4363

Vuggestuen er en selvejende institution tilknyttet Gentofte Frie Børnevenner (herefter GBV.) og personaleinstitution til Gentofte Hospital (det betyder at personalebørn har fortrinsret til ledige pladser). Vi har 20 børn i alderen 0-3 år fordelt på 2 stuer.

 

Leder:
Louise van der Watt
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Gentofte Børnevenner

Ledelse.   

Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af vuggestuen.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf de 2 udpeges af GBV. I bestyrelsen indtræder 1 repræsentant fra Gentofte Hospitals(GH) bestyrelse og 1 GH. personalerepræsentant, mens de 5 øvrige medlemmer vælges af og blandt forældrene, efter de af Socialstyrelsens fastsatte bestemmelser. Bestyrelsen udpeges – bortset fra forældrerepræsentanterne – for en periode af 4 år, svarende til en valgperiode for kommunale råd. Desuden deltager leder, souschef og 1 personalerepræsentant.

Bestyrelsesmøder afholdes 3-4 gange årligt.

Forældremøde afholdes 1 gang årligt.

 

Vuggestuens overordnede mål

Vi ønsker:

 • At skabe de bedst mulige rammer, indenfor hvilke barnet kan udvikle sig i samspil med omverdenen.
 • At der er plads til barnets naturlige nysgerrighed og lyst til at erobre verden. Samtidig er vi opmærksomme på de børn, der har behov for ekstra støtte. Vi er ikke på nogen måde produktorienteret.
 • At vuggestuen er et rart sted at være for os alle.

Vi ved:

 • Det giver selvværd at kunne. Et barn der har tillid til sig selv, får også tillid til sin omverden.

Nøgleord:

 • Selvtillid – tillid.

Vi ønsker at bruge tid på at ”børnene vil gøre tingene selv”. Det giver selvværd at kunne. Ros og tålmodighed er et selvfølgeligt lille skridt på vejen.

 • Selvstændighed – selvhjulpenhed.

Vi finder det vigtigt at barnet alt efter alder og udvikling, er aktiv deltager i de daglige gøremål så som: oprydning, måltiderne, påklædning osv.

 • Leg.

Legen er meget vigtig for barnet. Gennem legen udvikler barnet alle sider af sin personlighed bl.a. sprog, fysik, fantasi. Barnet lærer at løse problemer i samspil med de andre børn.

 • Konflikter
 • Konflikter behøver ikke at være negative. De er en del af dagligdagen og kan være udviklende. Derfor finder vi det vigtigt at børnene selv lærer at møde-, forholde sig til, og løse konflikter. Vi hjælper børnene med at løse- og komme ud af en konflikt uden at lide nederlag.

Barnets start i vuggestuen.

Overgangen fra hjem til vuggestue er ofte stor. Vi anbefaler at indkøring af barnet forgår over 1 uge.

 • 1. og 2. dag er barn og forældre sammen i vuggestuen ca. 1 time.
 • 3.dag er barnet alene i vuggestuen ca. 1 time
 • 4.dag spiser barnet med til frokost og hentes ca. 12.00
 • 5.dag sover barnet middagslur og hentes 15.00 eller efter aftale.

Dette er efter vores erfaring den bedste start barnet kan få og det giver en god mulighed for at skabe den grundlæggende kontakt mellem forældre, barn og personale ved gensidig orientering og information.

 

Alt afhængig af jeres muligheder aftales jeres barns indkøring med stuens pædagoger.

 

Vi vil under indkøringen tage følgende emner op

 • barnets vaner: sut, sove, mad, evt. allergier? osv.
 • Orientere om husets dagligdag og aktiviteter.
 • Stamkort og fototilladelse.

 

Det er naturligt at barnet reagerer på alt det nye. Nogle gør det hos os. Andre gør det måske hjemme.

 I er selvfølgelig velkomne til at ringe og høre hvordan jeres barn har det.

 

Kostpolitik

Vi tilbyder dagligt børnene i vuggestuen 4 måltider om dagen. De fordeler sig således:

 1. til børn der møder mellem 6.30-7.15 serveres der morgenmad. Fortrinsvis havregrød/gryn.
 2. et let formiddagsmåltid bestående af vand og smørsmurt rugbrød  (hjemmebagt).
 3. et stort  middagsmåltid  overvejende  varmt.
 4. et eftermiddagsmåltid bestående af vand, hjemmebagt brød og frugt.

Små børn der udvikler sig med høj fart både fysisk og psykisk har brug for at få fyldt god energi på ”motoren” i form af mange små og store måltider dagligt. Vi bestræber os derfor på at tilbyde en så sund, alsidig of velsmagende kost som budgettet tillader.

Der vil en uge - menu typisk være:

 • 1 grøddag, hvor der ofte vil være en frugtkompot til.
 • 1 suppedag overvejende lavet på grøntsager.
 • 1 brøddag, smør selv dag, hvor børnene vil kunne vælge mellem 3 slags pålæg, hvoraf den ene vil være fisk og 2 slags grønt.
 • 1-2 køddage hvortil der vil blive serveret skiftevis ris, pasta og kartofler. Der vil derudover blive serveret minimum 1 grøntsag i eller til retten. Ofte vil der være 1 fiskedag i stedet for 2 køddage.

Vi har ikke en nultolerant sukkerpolitik. Vi mener at det er vigtigt at børnene får nogle gode smagsoplevelser. Alligevel undgår vi det unødvendige sukker og tilsætningsstoffer i så vidt muligt omfang. Det betyder at vi prioriterer de dyre økologiske spegepølser, at leverpostejen er hjemmelavet og at supper næsten hver gang baseres på hjemmelavet hønsebouillon.

Læs ugemenuen på opslagstavlen.

Forældrene i vuggestuen har vedtaget en madordning der indebærer at der betales 150 kr. ekstra om måneden til kost. Dette indbetales kvartalsvis på girokort. Der vælges en forældre på forældremødet, som er ansvarlig for denne konto og som overfører beløb til køkkenkontoen. Denne ordning skal årligt vedtages på forældremødet.

 

 

Den daglige aflevering og afhentning.

I princippet skal I aflevere barnet på den stue barnet er tilknyttet. I henter ligeledes barnet der. Dog er grupperne oftest slået sammen i ydertimerne dvs. først og sidst på dagen.

Det er vigtigt at personalet ved hvornår I går, ved såvel aflevering som afhentning. Vi er selvfølgelig opmærksomme på børn der siger farvel, men vær aldrig bange for at bede os om hjælp.

Af hensyn til barnet er det besluttet at mobil telefoner skal være slukket når I  afleverer og henter jeres barn.

Huske at skrive/meddele

 • at barnet hentes af andre. Personalet må ikke acceptere, at barnet afhentes af andre end de der er aftalt med forældrene. Det er derfor vigtigt at I skriver på stamkortet om der er personer der må hente uden forudgående besked ellers ring til institutionen og giv besked.
 • At skrive tidspunkt for afhentning. Vi kan på den måde tilrettelægge vores eftermiddage bedre, det kan være der er behov for lidt ekstra mad og drikke eller f.eks. en lille lur. Dette kan også have betydning for eventuel vikardækning.
 • At fortælle os såfremt der er sket noget specielt hjemme i løbet af dagen eller morgenen. Vi kan så nemmere forstå barnets reaktioner – træthed eller lign. – og hjælpe på den bedste måde.
 • Personalet får ikke åbne og lukke tillæg, det er ensbetydende med at døren åbnes kl. 6.30 og vuggestuen lukkes kl. 16.30 eller 17(da skal I være ude af vuggestuen), alt andet er ensbetydende med merarbejde for personalet, så det er vigtigt, at I respekterer vores åbningstider.

 

Telefon og beskeder.

Husk at give besked når barnet er sygt eller holder fri.

Kommer barnet ikke på grund af ovenstående, ring da inden 9.00, da det kan have betydning for køkkenet eller vikardækning.

Ved sygdom – ring gerne og meld jeres barn rask dagen før eller samme dag inden 9.00.

 

Sovetider.

Børnene sover hver dag fra ca. 12.00., desuden kan de yngste børn få en formiddags/eftermiddagslur alt efter det enkelte barns behov.

Børnene sover ude året rundt. I vinterhalvåret har vi termounderlag i krybber og barnevogne og børnene får soveposer/dragter på.

 

Påklædning og skiftetøj.

 Husk at skrive navn i jeres barns tøj.

Børnene har hver sit lille skab/kurv i puslerummene og en plads i garderoben.

Hav altid skiftetøj liggende – bluse, undertøj, strømper, sovetøj, indesko, sutter.

Vi er ude hver dag, så husk regntøj og gummistøvler/udefodtøj

Klæd barnet praktisk og ikke for varmt på. Husk at børn bevæger sig meget.

Med hensyn til vanter og huer er det vigtigt I er opmærksomme på at huen passer i størrelsen og at en uld luffe eller en lille uld fingervante er bedre end et par ski-luffer.

Hygiejne

Vi anbefaler at børnene vasker hænder når de kommer og når de går hjem fra vuggestuen. Alle børn vasker hænder inden frokost.

Vores puslerum afvaskes 2 gange daglig og pusleunderlaget efter hvert ”større” bleskift.

Krybber og barnevogne afvaskes 1 gang ugentlig.

Legetøj afvaskes 1- 2 gange årligt.

 

Sygdom

Syge børn modtages ikke.

Dvs. vi modtager ikke børn med feber eller smitsomme sygdomme, der ikke er i behandling som f.eks. øjenbetændelse.

Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen, kontakter vi forældrene.

Det er vigtigt at I holder barnet hjemme indtil det er helt rask, både af hensyn til barnet og resten af børnegruppen. Barnet skal have en feberfri dag hjemme.

Skadestuebesøg:

Hvis et barn kommer til skade, således at vi skønner det er nødvendigt at tage på skadestuen, vil vi så vidt muligt kontakte forældrene først, eller også vil en voksen straks tage af sted med barnet og det øvrige personale derpå kontakte forældrene. Normalt vil det være sådan, at I skal tage af sted til skadestuen, da vi ikke kan afse en voksen til at sidde på skadestuen. I tilfælde hvor det er helt umuligt for jer at være tilstede, vil vi selvfølgelig ikke efterlade et barn på skadestuen.

Tandskader.

Personalet kontakter forældrene. Ved tandskader udfyldes et særligt skema, med henblik på at forældrene på længere sigt holdes økonomisk skadesløse. Forældrene kontakter selv tandlæge med henblik på undersøgelse.

 

Opslagstavle og kalender:

Meddelelser til forældrene vedr. diverse arrangementer vil blive sat på den store røde opslagstavle og diverse datoer vil også blive skrevet på den store kalender i børnenes garderobe. Husk at det også er jeres ansvar at holde jer orienteret.

Ferier og fridage

Omkring højtider og ferier sættes sedler op, så I kan skrive hvornår jeres barn holder fri. Vi anbefaler at jeres barn holder 3 ugers sammenhængende ferie om sommeren.

Hvorfor er vuggestuen sedler om børnenes ferieafholdelse så vigtige?

Fordi:

 • Personaletimerne kan tilrettelægges så de passer til de fremmødte børn
 • Institutionens økonomiske midler bruges bedst muligt.
 • Personalet kan sendes på en velfortjent ferie uden bekymring om, ”hvordan hænger dagen nu sammen for de tilstedeværende børn og voksne”.

I kan hjælpe os ved:

 • At aflevere sedlen og overholde tidsfristen
 • At give klare meldinger.
 • At oplyse om evt. ændringer så hurtigt som muligt.
 • At tænke på, at en afvigelse fra jeres udmelding kan betyde, at vi enten har alt for mange personaler på arbejde eller alt for få.

Ved at samarbejde opnår vi:

 • En god planlægning for dit barns hverdag hele året.
 • Råd til at ansætte vikarer under personalets ferie/kursus/sygdom/afspadsering.
 • Vuggestuen er et godt sted at være.

 

Forældresamarbejde.

I er altid velkomne i vuggestuen. Vi tilstræber at nå at snakke med Jer i det daglige, selvfølgelig først og fremmest med henblik på et godt samarbejde, hvor barnet er i fokus.

Derudover finder der fast mere formelle samtaler sted:

 • Indkøringssamtale - 3-6 måneder efter barnets start.
 • Afsluttende samtale inden barnet går i børnehave eller skifter institution.

Selvfølgelig kan I altid spørge personalet hvis I har behov for en samtale. Vi vil kontakte Jer, hvis vi finder der er behov.

 

Dagligdagen.

Morgenen:

Fra 6.30 modtages børnene fælles, fra 6.30 til 7.15 serveres der morgenmad. Børnene leger og laver forskellige småaktiviteter indtil kl.9.00 hvor stuerne deles.

Formiddag

Vi er nu opdelt på 2 stuer, hvor der så afholdes formiddagssamling med snak, sang og lidt at spise og drikke.

Fra ca. 9.30 og frem til frokost foregår de planlagte aktiviteter. Dette kan være legeplads, rytmik, leg i kælderen, tegne/male, ture (korte). Her har vi mulighed for at opdele børnene i mindre grupper eller på tværs. De nævnte aktiviteter finder nødvendigvis ikke sted samme dag.

Middag

Vi spiser frokost kl. 11.00. her er børnene aktive medhjælpere omkring måltidet. Øve øse op, hælde op, sætte service på bakkebordet og lægge sin hagesmæk til vask. Efter spisning er det tid til oprydning, bleskift osv. Det er også tid til at sove. I denne periode afvikler personale pauser, køkken, vasketøj, diverse møder (f.eks. stuemøde, personalemøde, ledermøde). Vi forbereder aktiviteter og laver dokumentation.

Eftermiddag.

Ved ca. 13.30 tiden er det tid til at starte eftermiddagsmåltidet. Kl. ca. 15 er alle børn oppe og parate til leg indtil de bliver hentet.

 

Vuggestuens traditioner:

Fødselsdage.

Barnets fødselsdag fejres i vuggestuen eller eventuelt i hjemmet, efter aftale med personalet og efter ønske fra forældrene. I vuggestuen har barnet kage, boller eller frugt med til begge stuer. Vi fejrer fødselsdagen i formiddagssamlingen.

Blomsterdag.

I foråret har vi en blomsterdag. Alle børn skal have en plante med. Vi starter med at spise en is, så vi har en navnepind til vores blomst. Derefter planter barnet selv sin blomst, sætter navnepind i og til sidst skal der vandes. Udover at det er smukt at kigge på, holder barnet også øje med sin plante sommeren over.

Sommerfest

I maj/juni afholder vi sommerfest. Dette foregår på legepladsen, og det er altid (!) godt vejr. Festen er for børn, forældre, søskende, bedsteforældre m.m.  Bestyrelsen står for planlægning og afholdelse af festen.

Jul

I december har vi en julehygge-eftermiddag med gløgg og æbleskiver (se opslag). Vi julepynter, har kalenderlys og synger julesange. Vi laver også hemmeligheder.

Fastelavn.

I vuggestuen afholder vi selvfølgelig også fastelavn. Vi slår katten af tønden og børnene må meget gerne være udklædt (hvis de vil).

Påske

Vi pynter gult og laver/maler påsketing, og vi afholder påskefrokost for børnene.

Bondegårdstur

En gang årligt drager vi på bondegårdstur. Alle forældre er velkomne til at deltage på turen.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,