Børnehuset Højgården

Hvor børn har krav på pædagoger, der er nysgerrige på børnenes naturlige nysgerrighed.

Adresse

Tranegårdsvej 33 2900 Hellerup Hovedstaden Danmark Tlf. 39621796

Børnehuset Højgården er en selvejende integreret 0-6 års institution, fordelt på to etager med vuggestue på 1 sal og Børnehave i stueetagen. Hver afdeling har direkte adgang, til deres egen fantastiske legeplads.
 
I Højgården lever vi op til Gentoftes kommunens krav, om en høj pædagogisk personale normering, hvilket vi mener skaber forudsætning for, kvalitet i dagtilbuddet.
 
Højgården ligger tæt på Bernstorffsvej Station, har egen parkeringsplads ved institutionen og skulle du få brug for, at sætte din cykel eller barnevogn i tørvejr, er du altid velkommen til at benytte vores cykel kælder.

Vuggestuen

Børnene er opdelt på tre stuer, med fast personale tilknyttet den enkelte stue.

Pædagogerne arbejder efter princippet barnet i centrum, hvilket betyder, at pædagogerne er beviste om, at barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse er socialt betinget og starter fra den tidlig indsats. Barnets udvikling er et vilkår, der løses socialt og Højgården er et sted, hvor kultur deles, hvor vilje dannes, værdier og bevidsthed skabes, hvor barnet oplever samhørighed og oplever at blive set, hørt og forstået.
 
Pædagogerne er beviste om, at skabe et trygt og omsorgsfuldt læringsmiljø med fokus på barnets deltagelse og barnets egne læringsprocesser, i en ramme hvor, barnet er i centrum.

Børnehaven

Børnene er fordelt på tre aldersopdelt stuer, med fast personale tilknyttet den enkelte stue.

Pædagogerne har fokus på børnenes medindflydelse og med bestemmelse for egen trivsel, udvikling, læring og dannelse. Pædagogerne ser barnet som kompetent og modtagelig for læring.

Børnene bliver præsenteret for passende forstyrrelser, der kan være med til at udvide barnets forståelse af sig selv og sin omverden. Gennem de aldersopdelte stuer har pædagogerne mulighed for, at målrette det pædagogiske arbejde for barnets nærmeste udviklingszone. Ture, aktiviteter og de fysiske rammer er ligeledes tilpasset aldersgrupperne. Vi mener at vi igennem de aldersopdelte gruppers fællesskab, giver børnene en større mulighed for, at danne venskaber der kan forsætte efter børnehavetiden og ind i skolen/fritidsinteresser.

Vi tror på, hvad et barn kan med hjælp i dag, kan det selv i morgen.

Besøg også Børnehuset Højgårdens egen hjemmeside.

Leder:
Marianne Callaby
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Gentofte Børnevenner

Pædagogiske værdier

I Højgården har vi fokus på venskaber og fællesskaber. Vores værdier er baseret på udvikling, trivsel, læring og dannelse.
 
Vi bestræber os på, at skabe spændende og inspirerende læringsmiljøer for at stimulerer børnenes naturlige nysgerrighed til deres omverden, og der ved skabe plads til barnets egen læring og erkendelsesproces.  Børn er naturligt optaget af det, som vi kalder science eller omverdensforståelse.
 
Børn er fra de bliver født, små naturvidenskabsmænd. De øver, eksperimenterer og undersøger deres omverden. Gennem leg og spændende læringsmiljøer skaber vi et univers hvor børns verbal og nonverbale undren, bliver undersøgt i et science didaktisk børneperspektiv sammen med kompetente pædagoger.
 
Vi skal dog pointere, at vi hverken er skole eller uddannelsesinstitution. Vores fornemmeste opgave er, at skabe fællesskaber og venskaber i et univers hvor læringsmiljøet handler om ”at lære at lærer” frem for at lærer noget bestemt.
 
Vi tror på, at sunde og ligeværdige relationer er en vigtig forudsætning for, at barnets vurdering af sig selv bliver positivt og at barnet via troen på sig selv, får mulighed for, at imødekomme de krav samfundet/ skoler stiller til børn i dag. 
 
Med afsæt i dagtilbudsloven er vi juridisk forpligtet til, at varetage barnets udvikling af selvværd, sociale færdigheder samt støtte barnet til at indgå i forpligtigende fællesskabet.
Derfor er vi ikke bare en rolle i børns udvikling, vi er medansvarlig for børns udvikling.   
 
Vi handle bevidst med vores mål for børnene således, at målet med læringen bliver formålsrettet frem for tilfældig.

Åbningstider i Børnehuset Højgården er fra klokken 7-17 mandag – fredag.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,