Jægersborg Børnehus - Solsiden

Sommerfuglen er en integreret institution med 76 børn i alderen 0-6 år fordelt på 2 vuggestuegrupper og 3 børnehaver, samt 6 børn med fysiske handicap som er inkluderet på stuerne.

Adresse

Solsiden 16 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39903002

Børnehuset Sommerfuglen ligger i et naturskønt område tæt på Bernstorffsparken, Hundesømosen, Ermelunden og Dyrehaven.

Huset er fra 2001 og er arkitektonisk spændende med glasfacade hele vejen rundt, mos på taget og dejligt indeklima. Huset er i et plan med varme i gulvene, hvor alle rum har direkte udgang via glasdøre til legeareal.

Alle stuer har mulighed for fleksibel tilpasning af rummene via skydedøre, som anvendes aktivt ved samarbejde på tværs af stuerne.

Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA
Særlige bemærkninger:
-

Værdier:

Omsorg for det enkelte barn

At møde barnet i en anerkendende relation præget af respekt, nærhed, tillid og forståelse, også for forskellighed.

At give barnet anerkendelse, er en grundlæggende forudsætning for, at barnet kan udvikle selvværd.

Vi ønsker at give barnet positive oplevelser, og tilkendegivelser, så det føler sig set og værdsat.

De voksne er opmærksomme, lydhøre og nærværende i barnets liv. Vi vil bestræbe os på, at se og høre alle børn dagligt, og være opmærksomme på, hvordan barnet trives i børnegruppen, og skabe tid og rum til fordybelse.

 

Sociale kompetencer

Vi har fokus på, at børnene lærer at respektere hinanden på en naturlig måde, og bruge hinandens forskelligheder ved at hjælpe og tage hensyn til hinanden. Samtidig støtter vi børnene i, at kunne håndtere en konflikt.

Vi er meget bevidste om vigtigheden af børnenes ret til leg. Det er vigtigt at give plads, og muligheder for at udvikle sig gennem legen.

At have venner er af afgørende betydning for barnets sociale udvikling, derfor har vi fokus på børnenes muligheder for, at skabe relationer, også på tværs af stuerne. 

Forældresamarbejdet

Vi arbejder på at skabe et forældresamarbejde, som er baseret på gensidig tillid og respekt, og vægter et samarbejde hvor barnets trivsel er i centrum.

Sprog

Vi styrker barnets sproglige/kommunikative udvikling i samspil mellem barn/barn og barn/voksen i ord og handling. Samtidig får familierne tilbudt sprogscreening til deres barn, når dette er 2.10 år gammelt.

 

Social inklusion

Vi skaber bevidsthed om, at forskellighed er en styrke, og en særlig kvalitet for fællesskabet, børnene lærer at bruge hinandens ressourcer, og at blive bevidste om egen formåen. Vi anerkender forskellighed i handling og ord.

Inklusion betyder at medregne. (Bent Madsen ”Socialpædagogik”.)

 I Børnekonventionen fra 1989 står der bl.a., at barnet har retten til at blive set, hørt, respekteret og få tilgodeset dets særlige behov.

 

Barnets alsidige personligheds udvikling

Udover motoriske færdigheder, som vi lægger stor vægt på her i Sommerfuglen, lærer børnene at udtrykke sig, at udvikle deres identitet/selvværd, deres sociale og kommunikative kompetencer, samt relationer til hinanden.  

Forældresamarbejdet                                                                                                                          Vi arbejder på at skabe et forældresamarbejde, som er baseret på gensidig tillid og respekt, og vægter et samarbejde hvor barnets trivsel er i centrum.

Sprog

Vi styrker barnets sproglige/kommunikative udvikling i samspil mellem barn/barn og barn/voksen i ord og handling. Samtidig får familierne tilbudt sprogscreening til deres barn, når dette er 2.10 år gammelt

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,