Skovbørnehaven Skovhuset

Skovhuset drives som en skovbørnehave og tilstræber at være et tilbud til familier, som har en bevidst holdning til Skovhusets målsætning, uanset hvor i Gentofte Kommune de bor.

Adresse

Skovgårdsvej 44 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39903461

Vores målsætninger er:
- at skabe glæde ved og indsigt i naturens rytme og kredsløb
- at støtte og styrke det enkelte barns trivsel og hele udvikling

at føre en bred dialog med udgangspunkt i barnets idéer, ønsker og behov – under hensynstagen til gruppen.
Leder:
Helle Wulff Christensen
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Frie børnehaver og fritidshjem
Særlige bemærkninger:
-

Vi huser 34 børnehavebørn.
Børnene er fordelt i mindre aldersopdelte grupper med faste voksne, der er tilknyttet grupperne fra børnene starter, til de skal i skole.
Med denne struktur tilbyder vi:
Nærvær og tryghed i små grupper.
Kontinuitet i hverdagen og institutionslivet.
Søskende på samme institution.
Jævnaldrende i grupperne og mulighed for læring og samspil store og små på tværs.
Det er kendetegnende for huset, at vi har et erfarent og engageret team af medarbejdere, som ud fra en anerkendende tilgang og med fokus på børnenes ressourcer, er nærværende voksne, der prioriterer tiden til samværet og fordybelsen med børnene.
Vores værdier er rummelighed, humor, nysgerrighed, ansvar og natur.
Vi betragter naturen som det optimale læringsmiljø, hvor der er rum for at tilgodese børnenes udvikling på alle områder.
Naturen og naturpædagogikken er rammen om arbejdet med læreplanen, hvilket betyder, at vi prioriterer et aktivt udeliv; på ture med madpakken i rygsækken eller ude i vores have, og vægter at vores aktiviteter med børnene tager udgangspunkt i naturen.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,