Børnehaven Børn & Miljø

Pædagogik baseret på sund fornuft og fællesskabet som bærende kraft.

Adresse

Teglgårdsvej 11 A 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39631189
Aktiv børnekultur - musik, natur, kreative processer, litteratur og fortælling. Bevægelsesbørnehave. Stort forældreengagement.
Leder:
Ann Birgitta Wandborg
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
NA

Foreningen Børn & Miljø blev grundlagt af en gruppe forældre, der ønskede at skabe daginstitutioner bygget på demokratiske principper med udgangspunkt i ligeværd og medbestemmelse til børn. Vi har taget det svære og spændende valg, at skabe vores egen pædagogik. Vi holder os orienteret inden for pædagogisk nytænkning og børneforskning og selekterer og vurderer efter vores vigtigste grundsten: sund fornuft.

Vi er meget bevidste om pædagogens/den voksnes position som rollemodel. Når vi skal formidle empati, tryghed, konfliktløsning og oplevelser, kræver det at vi er harmoniske, refleksive mennesker, der kan leve i nuet. Hvis børnene skal oplæres i demokrati, kræver det at de lever i et. Det stiller store samarbejdskrav til børn, forældre og personale.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,