Charlottenlund Børnehus - Kastaniegården

Kastaniegården er en integreret institution med plads til 49 vuggestuebørn og 86 børnehavebørn.

Adresse

L. E. Bruuns Vej 1 B 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39638172

I det pædagogiske arbejde har vi særligt fokus på børns motoriske udvikling, vi har indkøbt diverse legeredskaber og vi har indrettet motorik rum i kælderen for at understøtte dette. Vi laver yoga, heltetræning, crossfit for børn og løb for at sikre at alle børn for mulighed for at udvikle en god kropsbevidsthed og give dem gode vaner i en tidlig alder. Vi arbejder inkluderende for at give alle børn mulighed for at være deltager i et børnefællesskab.

Børnehavens legeplads er indrettet med klatre, gynge og rutsje – muligheder, legehus, fodboldmål og masser af cykler, vogne og sandkasse. Der er også mulighed for konstruktionslege.

Vi har en kok ansat der laver sund, økologisk/nordisk og varieret mad med et rigt udvalg af årstidens grøntsager, frugt, fisk og en smule kød, til alle børn i Kastaniegården.

Du kan læse mere om Kastaniegården på vores hjemmeside: www.kastaniegaarden.gentofte.dk

Leder:
Pia Schwaner Kronborg
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA

Kastaniegården er pr. den 01.01.2006 overgået til at være kommunal institution under Gentofte Kommune. Selve huset var indtil 1979 fødeklinik.

Fra 1979 har Kastaniegården fungeret som børnehave og i 1994 blev vi efter en større ombygning udvidet med en vuggestue.

Kastaniegården er en kombineret institution med børnehave i stueetagen til 50 børn i alderen 3-6 år og med vuggestue på første sal til 30 børn i alderen 0-3 år.

Alle dage har vi åbent fra 7:00 til 17:00. Eventuelle lukkedage fastsættes med forældrebestyrelsen senest 2 måneder inden den/de pågældende dag/dage.

Kastaniegårdens værdier

Et trygt og genkendeligt miljø skaber grobund for barnets udvikling af de nedenstående kompetencer, og samtidig skal de faste aktiviteter være med til at udfordre og udvikle barnet.

Tryghed skabes blandt andet ved, at der bliver taget godt imod det enkelte barn om morgenen, og at der er mulighed for at sige ordentligt farvel til den voksne, der afleverer barnet, samt ved at barnet kan genkende hverdagen og traditionerne og føle sig som en del af fællesskabet samtidig med, at det udvikler egen identitet.

Indenfor de faste rammer er der mulighed for medbestemmelse, som er vigtigt i forhold til barnets identitetsfølelse og udvikling, hvilket f.eks. viser sig ved, at der er åbne døre samt forskelligt legetøjs- og aktivitetsmuligheder på stuerne.

Derudover kan børnene besøge de andre stuer til frokost eller frugt, mulighed for at bestemme om legen skal foregå inde eller ude, vælge hvilke aktiviteter de vil deltage i. Barnets medbestemmelse skal være tilpasset barnets formåen og samtidigt stille krav til udvikling.

I Kastaniegården arbejder vi kontinuerligt med og bevidst med:

• Barnets alsidige personlighedsudvikling
• sociale kompetencer
• sprog
• krop og bevægelse

Desuden arbejder vi to fokusområder i som er:

• kulturelle udtryksformer og værdier
• naturen og naturfænomener

Læs yderligere i Kastaniegårdens læreplan

 

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,