Skovens Børn - Ordrup hus

Vi er en lille skovbørnehave, der hver dag drager ud i det fri.

Adresse

Klampenborgvej 43 2930 Klampenborg Hovedstaden Danmark Tlf. 23262857

Det betyder, at vores hjemsted – Ordrup Hus – er her, hvor vi mødes hver morgen, og her vi går ud fra. Det er også her, vi kommer hjem til hver eftermiddag.

 

Se mere på Skovens Børns hjemmeside

Leder:
Lisbeth Petersen
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA

Vi bruger naturen i vores pædagogiske arbejde og får derved en sidegevinst i form af kendskab til dyr, planter og udeliv. Naturen er vigtig for os både som læringsmiljø og som rum for udfoldelse. Vi vægter det enkelte barns udvikling som individ med fokus på de sociale kompetencer. Vi arbejder med overgange i børns liv – vuggestue til børnehave og børnehave til skole/GFO – samt løbende fokus på projektet ”Fri For Mobberi”.

Der kan aftales tid til en snak og en rundvisning tirsdag eftermiddag.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,