Børnehuset Dalgården

Dalgården er en integreret institution med inkluderende tilbud for 5 børn med særlige behov.

Adresse

Dalstrøget 150 2870 Dyssegård Hovedstaden Danmark Tlf. 39693933

Børnehuset Dalgården er en integreret institution med 135 børn fordelt på 3 aldersopdelte afdelinger. Vi har særlig viden om præmaturbørn, og vi har 5 inklusionspladser til børn med særlige behov.

Leder:
Karina Carstensen
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Gentofte Børnevenner

Det kan du finde i Børnehuset Dalgården:

-          Tryghed, omsorg og nærvær

-          Rummelighed, fællesskab og tolerance

-          Spændende læring, kreativitet og masser af god leg

-          En engageret personalegruppe, der er i konstant udvikling

 

Læs meget mere på vores hjemmeside: www.dalgaarden.gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,