Børnehaven Lykkesholm

Børnehaven Lykkesholm er en stor, gammel og dejlig børnehave, der ligger helt enestående lige ned til Gentofte Sø.

Adresse

Søgårdsvej 20 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39651135

Vi er normeret til 70 børn i alderen 3-6 år, som er fordelt på fem stuer. 10 af pladserne er til børn med sproglige og kommunikative vanskeligheder. Vi er 16 ansatte i børnehaven.

Leder:
Janne Krohn
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Kristelig Forening

Vores pædagogik og kultur

Lykkesholm har igennem mange år arbejdet målrettet med inklusion, som også er et defineret politisk mål i Gentofte Kommune. Vores årelange erfaring med bl.a. børn med særlige sproglige og kommunikative vanskeligheder viser, at et inkluderende miljø bedst sikrer børnenes sproglige og sociale udvikling.

I Lykkesholm har vi defineret social inklusion således:

Børn har ret til at være aktive deltagere i det sociale fællesskab
Børn har ret til lige livschancer
Målet er at skabe optimale betingelser for det enkelte barns individuelle læring og udvikling, samt at give børnene en grundlæggende oplevelse af, at individuelle forskelligheder er en ressource, og at forskellighederne er en kvalitet i fællesskabet.

Respekt og omsorg er grundlæggende værdier for Lykkesholm – disse værdier er med til at skabe den hverdagskultur i Lykkesholm, som er gældende for alle relationer: barn/barn, barn/voksen, voksen/voksen. 

Respekt handler om at møde barnet på en ligeværdig og anerkendende måde, som styrker barnets selvværd.

 

Praktisk:

Ring og aftal tid, for besøg og rundvisning – mandag til torsdag mellem kl. 9.00 og 12.00

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,