Ribisgården

I Ribisgården har vi plads til 34 vuggestue børn og 60 børnehave børn

Adresse

Ribisvej 2 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39656105

Kernen i Ribisgården er: Udelivet – det motoriske – det sproglige – det emotionelle og læringen fra barnet starter til det slutter. Trivsel og Tryghed.

Leder:
Ulla Qvist Engholm
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Gentofte Børnevenner

Værdier: Anerkendelse – omsorg – positivt menneskesyn med plads til individualitet og medbestemmelse.

Praktisk: Leder eller Souschef kan som hovedregel træffes  mellem 10 og 15. Ved ønske om besøg eller et møde skal der træffes en aftale pr. tlf.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,