Brobækhus Børnehave

Ude Børnehave. 60 børn på tre aldersopdelte stuer.

Adresse

Brogårdsvej 85 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39657113

Børnene kan gennem aktiviteter opleve hinanden i forskellige situationer. De kan opnå fortrolighed med den enkelte aktivitet og selvstændighed i forhold til at kunne mestre en konkret færdighed.

Leder:
Halla Christina Aller
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
NA

Principper og værdier:

 
Principper for de pædagogiske aktiviteter og metoder i Brobækhus. 
Vi ser livet i en børnehave som en mulighed for, under kyndig deltagelse af erfarne voksne, at skabe rammerne for en munter og fordomsfri hverdag. Ude livet i alle dets mulige former er det der binder børnehaven Brobækhus sammen og gør den til det særlige sted, hvor netop jeres børn har lejlighed til udfolde deres liv. 
Vi tilbyder ikke udvikling af konkrete færdigheder, men pirrer til børnenes nysgerrighed, så de aldrig bliver færdige med at udvikle sig. 
Når vi derfor har valgt ude livet, ture, svømning, skøjteløb som konkrete tiltag, er det fordi vi mener at netop disse aktiviteter rimer godt på de overordnede principper.

Børnene er opdelt på 3 stuer efter alder. 
Mejsestuen de 3-4 årige, Svanestuen for de 4-5 årige og Uglestuen er for de 5-6 årige.

Børnene kan gennem aktiviteter opleve hinanden i forskellige situationer. De kan opnå fortrolighed med den enkelte aktivitet og selvstændighed i forhold til at kunne mestre en konkret færdighed. Aktiviteterne skal inspirere til bevægelse i en grad så den enkelte får lyst til at udfordre sine egne færdigheder. Aktiviteterne skal som udgangspunkt være tilgængelige for alle. Glæden ved kropslig aktivitet skal være central. 

Vi synes det er vigtigt, at I som forældre, har et godt grundlag for at vælge børnehave til jeres barn. Vi prioritere derfor at give jer en grundig rundvisning, hvor vi også fortæller om pædagogikken og hverdagen i Brobækhus.

På vores hjemmeside kan du se hvornår den næste rundvisning.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,