Børn og Miljø Skovvej

Børnehaven er en integreret institution med naturprofil.

Adresse

Skovvej 2 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39612248

Vi er medlem af Friluftsrådets Grønne Spirer, og har for 3. år i træk fået tildelt Friluftsrådets Grønne Flag for vores arbejde med børn og natur.

I finder vores hus beliggende dejlig naturskønt, med Hundesømosen og Bernstorffsparken som nærmeste naboer. Vi har et hus med sjæl og et dejligt naturværksted med fløjdøre direkte ud til vores herlige grønne have. Her har vi blandt andet bålhytte, pippilegehuse med mudderkøkken, boldbane og ”grønt rodehjørne”.

Leder:
Vivi Fischer
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Gentofte Børnevenner

Vi huser ca. 12 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn.
Børnene er fordelt i mindre aldersopdelte grupper med faste voksne, der er tilknyttet grupperne fra børnene starter, til de skal i skole.
Med denne struktur tilbyder vi:
Nærvær og tryghed i små grupper.
Kontinuitet i hverdagen og institutionslivet.
Søskende på samme institution.
Jævnaldrende i grupperne og mulighed for læring og samspil store og små på tværs.
Motoriske og sansemæssige udfordringer for børn fra 1 år og 10 måneder, der vil have glæde af et rigt udeliv.
Det er kendetegnende for huset, at vi har et erfarent og engageret team af medarbejdere, som ud fra en anerkendende tilgang og med fokus på børnenes ressourcer, er nærværende voksne, der prioriterer tiden til samværet og fordybelsen med børnene.
Vores værdier er rummelighed, humor, nysgerrighed, ansvar og natur.
Vi betragter naturen som det optimale læringsmiljø, hvor der er rum for at tilgodese børnenes udvikling på alle områder.
Naturen og naturpædagogikken er rammen om arbejdet med læreplanen, hvilket betyder, at vi prioriterer et aktivt udeliv; på ture med madpakken i rygsækken eller ude i vores have, og vægter at vores aktiviteter med børnene tager udgangspunkt i naturen.

Praktisk: Besøgstid, rundvisninger, træffetider for leder
Kom gerne og besøg os. Kontakt os venligst for en aftale.
Mail: bh.skovvej@gentofte.dk
Telefon: 39 61 22 48

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,