Grøndalshuset

Grøndalshuset er en kombineret institution, hvor det vigtigste aktiv er stemningen og tonen i huset.

Adresse

Ordrup Jagtvej 112 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39644192

Her møder du voksne der kan lide at være sammen med børnene og hinanden  Mennesker der koncentrerer sig om at skabe en god hverdag hvor der er overensstemmelse mellem de handlinger de udfører og den stemning det foregår i. Du møder også mange voksne der tør være tydelige i det de tror på – også selvom det skaber konflikter en gang imellem.

Vi betragter konflikter som en nødvendig del af hverdagen – og vi er gode til at håndtere dem. Det er stemningen og tonen der bærer igennem fordi den rummer respekt og vilje til at mødes.

Leder:
Ib Dinesen
Driftform:
Selveje
Paraplyorganisation:
Frie børnehaver og fritidshjem

Pædagogiske principper

Bestyrelsen  har kompetencen til at beslutte hvilke pædagogiske principper personalet skal arbejde efter. Det er besluttet at der skal arbejdes efter at opnå; 

v    Tryghed
v    Selvværd
v    Social ansvarlighed / bevidsthed  
v    Nysgerrighed med lyst til erfaringsdannelse
v    Naturbevidsthed
v    Demokratiske børn
v    Kropsbevidsthed

 

Se venligst hele teksten på www.grøndalshuset.dk

Uanset hvad vi finder på af pædagogiske tiltag og spidsfindigheder er det stemningen og tonen der er afgørende for kvaliteten i samværet, os alle imellem.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,