Hellerup Børnehus - Skattekisten

Vi er en kombineret institution der holder til i en hyggelig gammel villa tæt på Hellerup Station, hvilket betyder, at vi har nemt ved at komme omkring.

Adresse

Gersonsvej 5 2900 Hellerup Hovedstaden Danmark Tlf. 39984910
Skattekisten er en kommunal daginstitution med plads til 50 børn, de 30 ældste børn på 1.sal og de 20 yngste i stueetagen.
Leder:
Bjarne Tolboe Christiansen
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA

Vore kerneværdier er leg, selvhjulpenhed, venskab og tid, og det væsentligste er, at vi har viden om og fokus på det enkelte barn og sikre at barnet får den bedst mulige dag hver dag.

Med en blandet personalegruppe både hvad angår alder og køn sikre vi en så stor grad af mangfoldighed som muligt. Netop forskelligheden i arbejdet, ud fra de værdier og det værdigrundlag vi har udarbejdet giver det enkelte barn mulighed for at spejle sig i de voksne, der betyder noget.