Dagplejen

Gentofte kommunale dagpleje består af ca. 15 dagplejere, som er fordelt i kommunen. I dagplejehjemmet er der indmeldt op til fire børn i alderen seks måneder til tre år.

Adresse

Jægersborg Allé 147 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39404127

I Dagplejen vægter vi omsorgen for det enkelte barn i et trygt lærings- og udviklingsmiljø, der understøtter barnets potentiale for et godt børneliv. Den pædagogiske praksis i Dagplejen er også kendetegnet ved medinddragelse i praktiske gøremål og fokus på rutinesituationer som pædagogisk læringsrum. Dette underbygges gennem et tæt samarbejde mellem forældre og dagplejere.

En fast dag om ugen mødes dagplejeren og børnene med resten af legestuegruppen i legestuen, som er beliggende i samme hus som Dagplejens Gæstehus Villa Bagatelle. Herved bliver børnene præsenteret for større børnegrupper og differentieret fællesskaber. Derudover giver det afveksling i hverdagen både for børn og voksne, samt mulighed for pædagogiske tiltag på tværs af børnegrupperne.

Når dagplejeren er fraværende tilbydes der en plads enten i Dagplejens Gæstehus Villa Bagatelle eller hos en anden dagplejer.

Se dagplejens hjemmeside


Leder:
Paula Guerrero Mieres
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA
Særlige bemærkninger:
-

Der kan bookes en plads hos den enkelte dagplejere via BørneGenvej - digitale pladsanvisning.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at besøge dagplejere inden eventuel indmelding. Dette er af hensyn til børn og dagplejere. Det er muligt, efter aftale med en dagplejepædagog, at besøge Gæstehuset Villa Bagatelle.

Se dagplejens hjemmeside

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,