Galaksen

Det er vores mål at skabe en åben og aktiv kombineret institution, der er præget af en atmosfære af nærvær, tryghed og omsorg – et sted hvor børn og voksne trives.

Adresse

Teglgårdsvej 21 B 2920 Charlottenlund Hovedstaden Danmark Tlf. 39646411

For at skabe en dagligdag med tryghed og tillid lægger vi vægt på, at børnene oplever os som kærlige og omsorgsfulde voksne, der er nærværende og synlige for dem. Børnene skal føle sig accepteret og værdsatte og de voksne skal være opmærksomme på hvert enkelt barn, rumme barnets følelser, styrker og svagheder og stille relevante krav og udfordringer.

Leder:
Lisbeth Petersen
Driftform:
Kommunal
Paraplyorganisation:
NA

Personalet tager ansvaret for børnenes udvikling og læring i institutionen. Sideløbende giver vi udfordringer, der bringer barnet videre i sin udvikling.

Vi tilrettelægger en hverdag, som er inspirerende, og vi indretter vores institution, så legen har gode betingelser. Vi er bevidste om, at vi er rollemodel for børnene. Pædagogens engagement og livsglæde er en central faktor i samværet med børn.

Vi tilstræber, at børn og voksne møder hinanden med anerkendelse, respekt for hinandens personlighed og forskellighed. Kvalitet i kontakt og nærvær er grundlæggende for alt i det pædagogiske arbejde. Vi er bevidste om, at børn lærer rigtig meget af andre børn, og noget af det vigtigste, børn lærer i en daginstitution, er at være sammen med andre børn.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,