Mere om Dagtilbud i Gentofte

Hvad handler børnevisionen om? Hvordan arbejder Dagtilbud med overgange mellem tilbud? Hvad er Fri for mobberi? Få mere at vide om dagtilbud i Gentofte.

Børnevision: Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden

Gentofte Kommune har et højt ambitionsniveau på børneområdet og har skabt en retningsgivende vision for børn mellem nul og seks år, visionen er:

At et hvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig.

Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene.

Nøgleordene er Levende nærvær, Legende læring og Lyttende samspil.

Læs mere om børnevisionen Tryghed, Leg og Læring - Børn Forandrer Verden.

Fri for Mobberi

Et antimobbe–program for børn fra 3-8 år, som Gentofte Kommune har besluttet at implementere i samtlige daginstitutioner, skoler og fritidsordninger.

Den brede implementering sker på baggrund af de gode erfaringer fra et pilotforløb, som Gentofte Kommune deltog i fra 2007 til 2009. Pilotprojektet blev gennemført i tæt samarbejde med andre kommuner, Red barnet, Mary Fonden og RUC.

Andre oplysninger

I venstremenuen kan du få mere at vide om: 

  • Den pædagogiske udvikling der løbende foregår
  • Oplysninger om forældreindflydelse og styrelsesvedtægter 
  • Hvordan daginstitutioner er organiseret i styringsnetværk og
  • Madordninger
  • Information om privatinstitutioner.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,