Kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet 2017

Kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune

Kvalitetsrapporten er et kommunalt værktøj, der understøtter systematisk evaluering og kvalitetsopfølgning på kommunalt niveau.

Rapporten dokumenterer kvaliteten på dagtilbudsområdet i 2017. Elementer som indgår:

• Organisatorisk
• Brugeroplevet
• Faglig kvalitet
• Børnenes kompetencer, trivsel, sprog og motorik

Rapporten indeholder en sammenfattende helhedsvurdering, hvori kvaliteten er vurderet.  
Hvert andet år udarbejdes der en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. 

 Kvalitetsrapporten hentes via dette link