Frokostordninger

Formålet med frokostmåltidet er at medvirke til at skabe sunde kostvaner hos børn fra 0-6 år og bidrage til børnenes generelle trivsel og udvikling.

Om frokostordninger i Gentofte Kommune

Alle 0-6 årige i Gentofte Kommunes daginstitutioner skal tilbydes et dagligt sundt frokostmåltid. I kommunen er der følgende muligheder for valg af frokostordning: Den kommunale, den forældrearrangerede eller ingen frokostordning. Du kan læse mere om frokostordningerne, hvem der vælger ordningen i den enkelte institution, og hvordan valget foregår i Pjece til forældre om frokostordninger.

Skovbørnehaverne er fritaget for frokostordningen.

Hensyn

Den kommunale frokostordninger tager hensyn til børn med anden kulturel eller etnisk baggrund end dansk, vegetarer, veganere og til børn, der eksempelvis ikke tåler mælkeprodukter, nødder, citrusfrugter eller skaldyr.

Fritagelse fra den kommunale frokostordning

Hvis et barn har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost, og det vurderes, at der ikke på forsvarlig vis kan tilbydes barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen, kan barnet fritages for frokostordningen. Barnet medbringer selv sin frokost og der fritages for betaling af frokostordningen. Hvis du ønsker fritagelse fra den kommunale frokostordning, skal d sende en ansøgning med aktuel lægedokumentation, der indeholder redegørelse for diagnose, der begrunder fritagelse for frokostordningen, resultater af de lægelige undersøgelser af barnet, samt priode for fritagelse. Ansøgningen sendes til dagtilbud@gentofte.dk.

Mad- og måltidspolitik og økologi

Det er kommunens målsætning i den overordnede Mad- og Måltidspolitik, som gælder alle børn i Gentofte Kommunes daginstitutioner, at økologi tænkes ind i videst muligt omfang, og at årstidens råvarer og økologiske produkter anvendes i madlavningen.

Øvrige måltider

Frokostordningen omhandler kun frokostmåltidet og ikke morgen-, formiddags- og eftermiddagsmad. Det er op til institutionerne, om de vil dække udgiften til dette. Forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed kan oprette en forældrearrangerede ordning til disse måltider.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte lederen i Jeres daginstitution eller Dagtilbud på dagtilbud@gentofte.dk eller på telefon 78 79 55 36.