FAQ om Digital pladsanvisning

Har du spørgsmål til Digital pladsanvisning, kan du måske finde det svaret her på siden.

Hvad er Digital Pladsanvisning?

Digital pladsanvisning er en del af BørneGenvej, hvor du selv kan finde og booke plads til dit barn og få besked om ledige pladser. Du er ikke længere afhængig af ventelister, og det betyder, at du med det samme ved, hvor og hvornår dit barn skal starte i dagtilbud.

Hvilke dagtilbud kan jeg booke plads til?

Du skal bruge Digital Pladsanvisning til at booke plads i vuggestue, dagpleje, integrerede institutioner, kombinerede institutioner, børnehaver og deltidsbørnehaver i Gentofte Kommune.

Du kan derimod ikke bruge Digital Pladsanvisning til at få plads i privat institutioner, GFO, klubber og specialinstitutioner.

Hvordan booker jeg plads?

Du kan booke plads i Digital Pladsvisning på to måder:

  1. via BørneGenvej i din browser fra din computer. Du skal logge ind med NemID.
  2. via app'en "BørneGenvej" som findes til Android og iOS. Søg efter "BørneGenvej" i din app-store.

I både web og app skal du gå ind på dit barns navn eller cpr.nr., og der klikke på "nemplads" og angive en ønsket startdato.

Du kan så vælge at få vist ledige pladser i alle dagtilbud, eller søge efter plads i et specifikt dagtilbud.

Når du har fundet den plads, du ønsker at booke, er det vigtigt, at du klikker på "Book" for at booke pladsen.

Hvordan booker jeg plads, hvis jeg ikke har en computer?

Du kan altid benytte en borger-pc i Kommuneservice eller på et af kommunens biblioteker. Har du spørgsmål til Digital Pladsanvisning, er du velkommen til at spørge os i Kommuneservice ved at ringe på tlf.: 39 98 00 00 eller ved personligt fremmøde.

Hvordan skriver jeg mit barn på venteliste?

Som følge at ny Dagtilbudslov indfører vi en venteliste i NemPlads, som giver dig mulighed for at se, hvilket nummer dit barn har på ventelisten. Du kan se dit barns ventelistenummer fra den 17. januar 2019 kl. 12.

Du kan skrive dit barn på venteliste fra primo 2019 i Nemplads under Barnets fane.

Hvad gør jeg, hvis der ikke er ledig plads i det dagtilbud, jeg ønsker?

Er der ikke plads, kan du skrive dit barn på venteliste til dagtilbuddet.

Hvad gør jeg, hvis mit barn skal skifte fra fx vuggestue til børnehave?

Er dit barn indmeldt i en integreret institution, er barnet automatisk indskrevet til at fortsætte i børnehave, og du behøver derfor ikke foretage dig noget.
Er dit barn indmeldt i en vuggestue eller dagpleje, skal du selv booke en børnehaveplads gennem Digital Pladsanvisning.
Er dit barn indmeldt i en kombineret institution, vil dit barn enten være sikret plads helt frem til skolestart, eller også kun frem til børnehavealderen. I sidste tilfælde skal du selv booke en børnehaveplads. Husk, du kan booke plads 2-3 dage efter dit barn har fået et cpr.nr.

Kan jeg fortryde/annullere en bookning (vælge om)?

Ja, frem til en måned før dit barn starter i dagtilbuddet, kan du vælge at annullere en allerede booket plads, booke en anden plads eller forsøge at flytte startdatoen.
Bemærk, at en bookning er bindende, når der er under en måned til startdatoen i dagtilbuddet.
Ønsker du at booke en anden plads (skifte dagtilbud), skal det ske med en måneds opsigelsesvarsel enten til den 15. eller den sidste dag i en måned.
Hvis du er kommet tættere end en måned på startdatoen i din aktuelle bookning, kan skiftet dog tidligst ske en måned efter startdatoen i den plads, du allerede har booket.

Kan jeg flytte mit barn til et andet dagtilbud?

Ja, du kan selv finde en ledig plads i et andet dagtilbud i Digital Pladsanvisning og booke den plads, hvis du ønsker det. Husk, en booket plads er bindende i en måned, når der er under en måned til startdatoen.

Hvordan ved jeg, at jeg har booket en plads?

Når du har fundet den ønskede plads, klikker du på ”Book”. I løbet af få sekunder modtager du en bekræftelse i NemPost på, at du har booket pladsen (find NemPost under fanen med dit eget navn). Du kan også altid se dine pladsbookninger under "NemPlads"

Jeg flytter til kommunen – hvordan booker jeg en plads?

Du kan få adgang til Digital Pladsanvisning inden flytningen. Du skal blot sende en kopi af din underskrevne købs- eller lejeaftale og personlige oplysninger via Digital Post.

Der kan gå op til 3 hverdage, fra vi har registreret din flytning, til du har adgang til "NemPlads" i BørneGenvej.
Bemærk, at dit barn tidligst kan starte i dagtilbud, når I er flyttet til kommunen.

Hvordan virker søskendefordel i digital pladsanvisning?  

Der er søskendefordel - men ikke garanti for plads - til samme dagtilbud, som dit ældste barn er indmeldt i, hvis der er en ledig plads.
Hvis der er en ledig plads i dit ældste barns dagtilbud, når dit yngste barn får cpr.nr., så reserveres der en plads til dit yngste barn.
Vigtigt! Du skal dog selv booke pladsen endeligt inden dit yngste barn fylder 6 måneder ellers bortfalder reservationen. 

I Gentofte Kommune betragtes børn som søskende, når de er tilmeldt på samme folkeregisteradresse, og bor sammen med den ene eller begge forældre. 

Hvordan får jeg mine tvillinger i samme dagtilbud?

Digital Pladsanvisning reserverer automatisk så vidt muligt pladser til tvillinger i samme dagtilbud. Digital pladsanvisning vælger automatisk det dagtilbud, der ligger tættest på din folkeregisteradresse, og som har ledige pladser på den forventede startdato. Har tvillingerne større søskende, forsøger systemet i stedet at reservere pladser i ældste søskendes dagtilbud, hvis der er plads og sandsynlighed for, at de tre søskende kommer til at gå minimum en måned samtidig i samme dagtilbud.

Vigtigt! Du skal dog selv booke pladserne endeligt inden dine tvillinger fylder 6 måneder, ellers bortfalder reservationen, og pladserne frigives, så andre forældre kan booke dem.

Hvordan udmelder jeg mit barn?

Du udmelder dit barn i Digital pladsanvisning i BørneGenvej fra din computer eller via app'en "BørneGenvej".
Udmeldelsesfristen er en måned til den 15. eller sidste dag i en måned.

Ændrer du din bookning mellem to forskellige dagtilbud i Gentofte Kommune, bliver dit barn automatisk udmeldt af sit nuværende dagtilbud, dagen før du har booket en plads i et andet dagtilbud. Hvis du har plads i anden kommune, bliver dit barn ikke automatisk udmeldt.

Vær dog opmærksom på, at dit barn kun kan være indmeldt i et vuggestue- eller dagplejetilbud, indtil barnet fylder 3 år, uanset om du har booket et andet dagtilbud eller ej.

Har du et barn i fx vuggestue i Gentofte Kommune, og glemmer du eller ønsker du ikke, at barnet skal fortsætte i børnehave, bliver barnet automatisk udmeldt af vuggestuen i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Har dit barn allerede en bekræftet udmeldelsesdato i Digital Pladsanvisning, kan du ikke selv ændre den. Ønsker du en udmeldelsesdato, som er tidligere end en eventuel bekræftet udmeldelsesdato, er du derfor nødt til at sende en mail herom til BAteamet@gentofte.dk

Bemærk: Ønsker du en betalingsfri periode ved skift mellem to dagtilbud/GFO, er fristen for udmeldelse fire måneder til den 15. eller den sidste dag i en måned.

Hvad betyder den Digitale pladsanvisning for kommunens pasningsgaranti?

Pasningsgarantien består. Digital pladsanvisning vil altid kunne tilbyde dit barn en plads i et aldersrelevant dagtilbud to måneder fra den førstkommende 1. eller 16. i en måned, forudsat at barnet er ældre end 26 uger og er tilmeldt folkeregistret i Gentofte Kommune.

Skal jeg fortsat henvende mig senest 2 måneder før, jeg har behov for en plads i dagtilbud?

Ja, hvis du vil være sikker på at blive omfattet af pasningsgarantien. Hvis der tilfældigvis er en ledig plads mindre end 2 måneder fra d.d. er du naturligvis velkommen til at booke den. Generelt vil vi anbefale dig at booke en plads, så tidligt du har mulighed for det, efter at dit barn er født, eller du ved, I skal flytte til Gentofte Kommune. Det giver dig det bedste udvalg af pladser.

Søskendetilskud/rabat

Vær opmærksom på, at vores system kun kan registrere og genkende børn som søskende, hvis det er den samme forælder, der booker plads til børnene. Hvis f.eks. far booker plads til lillebror, og mor booker plads til storesøster, kan vores system ikke automatisk beregne fripladstilskud og søskenderabat.