Handicaptilskud

Hvis dit barn har betydelig fysisk eller psykisk handicap og har ophold i et dagtilbud af behandlingsmæssige grunde, kan du få fripladstilskud.

Et tilskud af behandlingsmæssige grunde svarer til 50% af forældrebetalingen. Tilskuddet afhænger ikke af jeres økonomiske eller arbejdsmæssige situation. Du skal ikke søge om tilskuddet.

Nedsættelse af forældrebetalingen sker fra den dato, barnet er optaget i dagtilbuddet eller fra den dato, hvor det konstateres, at barnet har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et betydeligt handicap. Kommunen kan indhente faglig ekspertise hos kommunens faglige konsulenter til at vurdere handicappets sværhedsgrad.