Fællesskaber med forskellighed

Udvikling af fællesskaber er i fokus i Gentofte Kommune. Fællesskaber, hvor børn og unge oplever glæden ved at deltage. Fællesskaber med forskellighed, og fællesskaber der giver børn en oplevelse af at blive mødt.

Derfor har Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 vedtaget ’Strategi for fællesskaber for børn og unge i Gentofte Kommune 2016-2020’.

Strategien definerer ét fælles værdigrundlag, målsætning, rammevilkår, og principper for udvikling af børne- og ungemiljøer, og anviser dermed en klar og tydelig retning for realisering af de formulerede visioner og øvrige relevante politikker på børne- og ungeområdet.

Fællesskaber med forskellighed er en fælles forpligtelse. Det omfatter alle børn og unge, deres forældre og de ledere og medarbejdere, der arbejder med fællesskaber i tilknytning til dagtilbud, skoler og sociale institutioner i Gentofte Kommune.

Realisering af visionen om at børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber er funderet i, at vi på alle niveauer i organisationen samarbejder i den retning som strategien anviser. Tydeligt ansvar med klare roller og samarbejde er et centralt indsatsområde for implementering af strategien.

Forventningsafstemning gennem dialoger skal bidrage til denne tydelighed.

Derudover er kompetencer til flerfagligt samarbejde og gode overgange med sammenhænge udpeget som de i alt tre prioriterede indsatsområder, der skal drive realisering af strategien.

Indhold i strategien er:

 • Vision: Børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber
 • Værdigrundlag: Fællesskaber er en styrke – forskellighed er et potentiale
 • Målsætning: Vi har fællesskaber med forskellighed
 • Rammevilkår: Økonomisk bevidsthed er et rammevilkår
 • Principper og kriterier for udvikling af børne- og ungemiljøer: Vi har børne og ungemiljøer med kvalitet, nærhed og deltagelsesmuligheder
 • Prioriterede indsatser
  • Vi har tydeligt ansvar med klare roller, og vi samarbejder
  • Vi udvikler kompetencer til flerfagligt samarbejde
  • Vi har gode overgange med sammenhænge.

 

Hele strategien med den tilhørende indsatsplan kan læses her:

Strategi for fællesskaber for børn og unge 

Indsatsplan 2016 – 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge 

Postkort med strategien og spørgsmål, der understøtter dialoger om fællesskaber

Brug vores materialer

Inspirationsmateriale til at arbejde med fællesskaber i dagtilbud:

Drejebog til inspiration for tilrettelæggelse af forældremøde om fællesskaber i dagtilbud (pdf)

Inspirationsmateriale til at arbejde med fællesskaber i skole:

Drejebog til inspiration for tilrettelæggelse af forældremøde om fællesskaber i skole (pdf) 

Inspiration for etablering af en forældretrivselsplan på et forældremøde om fællesskaber – skole (pdf) 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Børn og Skole.

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,