Familien i centrum

Familien i centrum er en samarbejdsmodel, der skal sikre en koordineret indsats i jeres familie.

Hvis jeres familie er udfordret af flere aspekter i familielivet på én gang, kan det være vanskeligt at navigere i et felt med mange fagpersoner, forskellig lovgivning og forskellige handleplaner.

Med Familien i centrum etablerer vi et tæt samarbejde mellem jer og relevante fagpersoner, der målrettet kan hjælpe med de udfordringer, I har. 

  • I vælger, hvem der skal deltage på samarbejdsmøder
  • I har en afgørende stemme i forhold til valg og prioritering af mulige tilbud
  • I er med til at skabe et familieteam, der skal arbejde i samme retning i forhold til jeres udfordringer.

De personer, I allerede har kontakt til, samles til fælles møder med jer omkring jeres behov. Vi arbejder sammen, så længe I har kontakt til flere fagpersoner i Gentofte Kommune.

Ét familieteam og én tovholder

Vi indleder samarbejdet med at nedsætte et team sammen med jeres familie. Teamet består af relevante fagpersoner, og hvis I ønsker andre deltagere, f.eks. frivillighedscentret, fritidsområdet og personer fra jeres netværk, så inviterer vi dem med også.

I deltager i alle møder, og I er med til at bestemme, hvilke af jeres udfordringer og behov, vi skal tage fat i først, inden for gældende lovgivningsmæssige og økonomiske rammer.
På møderne taler vi om dét, der fungerer godt i jeres familie og om de udfordringer, I har. Sammen med jer udarbejder vi et familieskema, som udgør en samlet handleplan. 

I vil desuden være med til at vælge en tovholder, som bliver jeres faste mødefacilitator fremover.

Inden første møde

For at de forskellige fagpersoner i jeres familieteam må udveksle oplysninger om jer, skal I give jeres samtykke på skrift. I kan altid trække jeres samtykke tilbage, hvis I fortryder.

I bliver kontaktet af en fagperson, som I allerede kender, og sammen udfylder I et netværkskort, der er med til at afdække hvilke relevante personer, der skal deltage på det første møde.
I indkaldes til det første møde, så snart det er muligt at samle alle deltagere.

Spørgsmål og kontakt til Familien i centrum

Hvis I har spørgsmål eller feedback til Familien i centrum, er I velkommen til at kontakte koordinatorerne: 

Maja Christiansen
E-mail: mac@gentofte.dk 
Tlf.: 30 59 26 35