Fritidsklub

Efter skoletid kan børn fra 4. til og med 6. klasse gå i fritidsklub

Pladserne i de enkelte fritidsklubber tilbydes, som treårigt forløb med henblik på at sikre et sammenhængende forløb for børnene i fritidsklub. Børn, der tilbydes plads i 4. klasse, er garanteret fortsættelse i samme fritidsklub i 5. og 6. klasse.

Der er ikke pladsgaranti i fritidsklubberne. Pladserne i de enkelte fritidsklubber fordeles efter princippet yngste barn først. Tilbuddet er omfattet af reglerne om søskenderabat.

Ind- og udmeldelse

Forældrene skal selv indmelde deres barn i fritidsklub via Den Digitale Pladsanvisning.

Indmeldelse kan ske til den 1. eller den 16. i hver måned.

Ved udmeldelse af fritidsklub skal forældrene selv annullere indmeldelsen via Den Digitale Pladsanvisning. Bemærk, at der skal vælges "annuller indmeldelse" og ikke "udmeldelse".

Fristen for udmeldelse er enten den 15. eller den 30. i hver måned.

Har du spørgsmål vedr. ind- og udmeldelse i fritidsklub, skal du kontakte Pladsanvisningen på tlf. 39 98 00 00.

Takster

Aktuelle takster for Gentofte Kommunes fritidsklubber for 2019 kan du se her. Der er søskendetilskud til fritidsklub i 4. og 5. klasse og mulighed for at søge fripladstilskud dvs. enten økonomisk fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud.

Bemærk, at såfremt dit barn går i fritidsklub i en anden kommune, kan egenbetalingen for fritidsklubben være enten dyrere eller billigere end et tilsvarende klubtilbud i Gentofte Kommune.
For mere information om dette, kontakt venligst Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i fritidsklub

.

 

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,