Fritidscenteret Vognfjederen

Adresse

Bækkebo 4 B 2870 Dyssegård Hovedstaden Danmark Tlf. 39562655

Fritidscenteret Vognfjederen er beliggende i Dyssegård og Munkegård skoledistrikt.

I dag har vi en fritidsklub for 4. og 5. klasse. Derudover har vi en juniorklub for 6. til 9. klasse.

Fritidscenteret benytter både adressen Bækkebo 4 B samt Lyngbyvej 270 (tidligere FC Olympia).

Åbningstider

Fritidsklubben (4. - 5. klasse)

Mandag - Torsdag:     14.00 - 18.00
Fredag:                       14.00 - 17.00

Juniorklubben (6. - 9. klasse)

Mandag og tirsdag: 14.00 - 21.00 (Fra kl. 18 - 21 er der kun åbent på Vognfjederen)
Onsdag og torsdag: 14.00 - 18.00
Fredag:                    14.00 - 17.00

I skoleferierne:

I skoleferierne har Vognfjederen åbent 9.00 til 17.00
Olympia har lukket i skoleferierne.

Lukkedage

FC vognfjederen har lukket hele juli måned samt fredagen efter kristi himmelfartsdag, grundlovsdag og mellem jul og nytår.

Lukkedage og åbningstider i ferieperioderne kan ses på Fritidscenterets hjemmeside.

Leder:
Dinah Charlotte Rosenberg Peetz
Særlige bemærkninger:
-

Vi rummer forskelligheden i vores daglige arbejde, hvor vi målrettet, differentieret, tilpasset og bevidst arbejder med barnet i centrum, fordi alle børn er forskellige.

På Vognfjederen betyder det, at vi har lige forpligtigende fællesskaber, hvor vi træner empati og forståelse for forskellighederne og skaber mulighed for at turde indgå i nye fællesskaber, for at skabe relationer på tværs af årgange og skoler. Vi har fokus på opførsel og sprog som grundlag for den sociale dannelse. At kunne indgå i positive og respektfulde sociale relationer børnene i mellem og mellem børn og voksne er omdrejningspunktet for vores pædagogiske arbejde både på værkstederne, i vores aktiviteter og i det hele taget.

Derudover lægger vi stor vægt på musik, kreativitet, sund kost, sport, turer, kolonier, oplevelser, samt på et bredt samarbejde med de andre fritidscentre i kommunen.

Medarbejderne på FC Vognfjederen er engagerede og vægter et rart, socialt og omsorgsfuldt klubmiljø højt. Vi lægger vægt på, at det enkelte medlem bliver set, hørt og respekteret, ligeledes vægtes samarbejdet mellem forældre og skole.

I kan læse mere om os og vores aktiviteter på vores hjemmeside: Vognfjederen.dk

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,