Jægersborg Fritidscenter

Adresse

Ørnegårdsvej 21 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 39653006

Jægersbord Fritidscenter er beliggende i skoledistrikt vest med plads til X børn i alderen 6 til 18 år.

Åbningstider
 

Fritidsklub (4. - 6. klasse)

Mandag - Fredag: Efter skoletid - 17.00 

Juniorklub (6. klasse)

Tirsdag og Torsdag: 17:00 - 21.00

Se mere om lukkedage og åbningstider i ferieperioderne på Fritidscenterets egen hjemmeside.

Leder:
Lis Moeslund
Særlige bemærkninger:
-

"Verdens Bedste Fritidscenter"

- sådan kalder vi Jægersborg Fritidscenter.

Vi har til huse i en af kommunens højeste bygninger, nemlig vandtårnet.

Der har været fritidstilbud i vandtårnet siden 1956.

Centret råder over husets 3 nederste etager. Huset rummer også ungdomsboliger fra 4. til 7. etage. Vandtårnet fungerer stadig som vandtårn. Beholderen øverst indeholder 2 millioner liter vand og vejrhanen på toppen er 3 x 4 meter. Tårnet er 45 meter højt og stikker 5 meter ned i jorden.

Jægersborg Fritidscenter består af følgende klubber:

  • GFO Miniklub bh.kl. - 3.kl. Bor på 1.sal
  • Fritidsklub 4.kl. - 5.kl. Bor på 2.sal.
  • Juniorklub 6.kl. - 7.kl. Bor på 2 sal.
  • Ungdomsklub 8.kl - 18 år. Bor på 2.sal

Klubberne er fælles om stueetagen, som er indrettet til fysisk udfoldelse med boldbane og diskotek. Stueetagen rummer også fælles garderobe. Centrets udearealer er ligeledes fælles mellem klubberne og har boldbane, klatrevæg og stor legeplads med svævebane.

Fritidsklubben

Fritidsklubben er en ikke kontrolleret pasningsordning. Dvs. at medlemmerne selv skal registrere sig når de kommer og går, samt sige goddag og farvel til en voksen.

Nøgleordene for Fritidsklubben er "må og kan". Her "må og kan" vores medlemmer, dvs. at de selv bestemmer om de vil deltage i vores aktivitetstilbud og hvornår. Overordnet set vægter vi, at børnene taler pænt, respekterer hinanden og overholder aftaler.

Vi arbejder i Fritidsklubben ud fra Gentofte Kommunes børne- og ungepolitik, der er udmøntet i fem værdier.

  • Børn og unge skal have ansvar og medbestemmelse.
  • Børn og unge har ret til en alsidig udvikling.
  • Børn og unge har brug for synlige og tydelige voksne.
  • Mangfoldighed i børn og unges liv.
  • Sunde børn og unge leger, lærer og lever bedre.

Vi har ikke et klub råd alá skolernes elevråd. I stedet har vi medbestemmelse og ansvar i gulvhøjde, forstået således at børnene og de unge kan fremsætte ønsker og foreslå ændringer. Det er ikke sikkert at ønsker m.m. kan imødekommes, men børn og unge er sikret et ordentligt svar.

Med en bred vifte af bevægelses - og kreative tilbud giver vi vores medlemmer adgang til en alsidig udvikling, hvor de forskellige intelligenser bliver udfordret.

I Fritidsklubben arbejder vi med begrebet "et hjernevenligt fritidstilbud". Vi undlader skæld ud, råben op, negationer og møder børn og unge på en anerkendende måde, samtidig med vi vil være synlige og tydlige voksne.

Vi voksne erkender at vi er forskellige, at vi har forskellige værdier. Hvordan vi skal opføre os, er ikke til debat, men vi har forskellige værdier, og at vi anerkender dette, vil sikre en debat mellem de voksne, og børn, unge og voksne. Dette giver en mangfoldighed i vores liv.

Vi tilbyder dagligt et godt mellemmåltid, og opstiller en minimumsnorm for, hvad et godt mellemmåltid er. Vores børn og unge er ofte meget sultne, når de kommer i klubben, hvorfor vi til stadighed opfordrer forældrene til at sørge for en god madpakke til frokost. Tørst skal slukkes med vand, hvorfor frisk vand er let tilgængeligt gennem hele dagen.

Junior og Ungdomsklub

Som supplement til en stresset hverdag er der et udbredt behov for bare at hygge, slappe af og gøre lige hvad man har lyst til. De unge bruger klubben som deres 2. værelse. Et sted hvor man møder venner, spiller spil, hænger ud, snakker med en voksen eller deltager i klubbens arrangementer. Klubben befinder sig i Fritidsklubbens lokaler på 2. sal.

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,