Fritidsordninger efter skoletid

Efter skoletid kan børn fra 0. klasse til og med 3. klassetrin gå i fritidsordning (GFO). Efter 3. klasse har kommunen tilbud om fritids- og ungdomsklubber.

Vi garanterer en plads i en GFO for børn fra 0. til og med 3. klassetrin på en af Gentofte Kommunes skoler. GFO'en er en fritidsordning med kontrolleret fremmøde, en del af indskolingen og med til at sikre helhed i barnets dag.
GFO’erne er placeret på skolerne eller i nærheden af skolerne.

Dagligdagen i GFO’en er en blanding af voksenstyrede pædagogiske aktiviteter, leg og samvær med kammeraterne.

Du kan få flere informationer hos den enkelte GFO eller hos Børn og Skole.

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse i fritidsordning sker i forbindelse med indskrivningen til en af Gentofte Kommunes kommunale folkeskoler. Såfremt barnet går på en privatskole eller skal indmeldes i fritidsordning efter skolestart, skal forældrene selv indmelde barnet via Den Digitale Pladsanvisning.

Indmeldelse kan ske til den 1. eller den 16. i hver måned.

Ved udmeldelse af fritidsordning skal forældrene selv udmelde barnet via Den Digitale Pladsanvisning.

Fristen for udmeldelse kan ske til den 15. eller den 30. i hver måned.

Har du spørgsmål vedr. ind- og udmeldelse i fritidsordning, skal du kontakte Pladsanvisningen på tlf. 39 98 00 00.

Åbningstider

På skoledage er den normale åbningstid for GFO’erne fra klokken 7.00 til 8.00 og efter skole til 17.00 (fredag kun til klokken 16.00).
 
I formiddagstimerne når børnene er i skole, har GFO’erne lukket.
 
I skoleferierne har GFO’erne åbent hele dagen.

Lukkedage

GFO'ens lukkedage oplyses i den pågældende GFO.

Takster

Se takster for fritidsordninger i Gentofte Kommune 2020

Der er mulighed for at søge om søskendetilskud og fripladstilskud dvs. enten økonomisk fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud.

Bemærk, at såfremt dit barn går i SFO eller fritidshjem i en anden kommune, kan egenbetalingen for SFO/fritidshjem enten være dyrere eller billigere end en GFO plads i Gentofte Kommune.
For mere information om dette, kontakt venligst Pladsanvisningen i den kommune, dit barn går i SFO/fritidshjem.