GFO Gentofte

Adresse

Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 3946 0545

GFO Gentofte er en fritidsordning der er beliggende på Gentofte skole.

GFO'en er opdelt i to afdelinger henholdsvis Kilden (for børnehaveklasser - 2. klasser) og Baunen (for 3. klasser)

GFO'en har plads til X børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Åbningstider

Kilden

Mandag - torsdag 7.00 - 8.00 og 11.30 - 17.00

Fredag kl. 11.30 - 16.00

Baunen

Mandag - torsdag kl. 11.30 - 17.00

Fredag kl. 11.30 - 16.00

Lukkedage og åbningstider i ferieperioder kan læses på Gentofte Skoles hjemmeside.

Leder:
Casper Nicolai Rostgaard Hemmingsen
Særlige bemærkninger:
-

GFO Gentofte deler vision og læringsgrundlag med Gentofte Skole.

Vores lokaler befinder sig på skolen og vi mener GFO'en skal være et sted for børn og unge, hvor humor og glæde præger samværet. Vi tilstræber at børnene udvikler en høj grad af selvstændighed, baseret på selvværd. 

Den råde tråd

Vi har som en rød tråd i arbejdet, at børnene og de unge skal lære at tage ansvar for sine egne handlinger. Vi ønsker at vække børnene og de unges nysgerrighed set i forhold til deres egne kompetencer, styrke, selvværd, selvtillid og selvrespekt.

Vi ønsker også at børnene udvikler evnen til at kunne indgå i sociale sammenhænge.

Det enkelte barn skal gennem samværet, udvikle tillid til sig selv, sine evner og handlinger, for herigennem at kunne fremstå som et selvstændigt individ, med evnen til at kunne indgå i forskellige relationer med andre mennesker.

Som voksne ønsker vi at arbejde professionelt - hvor humoren og glæden igen ligger centralt i det daglige arbejde. Vi skal drage omsorg for hinanden, såvel børn som voksne, og tage hensyn til hinandens forskelligheder.

Vi mener også det er vigtigt, at børnene selv er med til at skabe en positiv fritid for dem selv i trygge rammer.

Derfor skal vi fremgå med det gode eksempel og være rollemodel for børnene og de unge.

Dette gør vi ved at udbyde flere forskellige aktiviteter, af fysisk, musisk eller kreativ karakter, ved at arrangere ture, spil og lege, samt ved at opbygge en genkendelig hverdag, hvor der også er rum for de impulsive handlinger.

Vi arbejder kontinuerligt med vores struktur og pædagogiske linje og er altid åben for en dialog.

Ansvarlig for siden:

Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,