GFO Tjørnegård

Adresse

Brogårdsvej 64 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 3998 5150

GFO Tjørnegården er en kommunal skolefritidsordning beliggende på Tjørnegårdsskolen.

GFO'en plads til ca. 190 børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.00-8.00 og 11.30-17.00.

Fredag: 7.00 - 8.00 og 11.30 - 16.00.

Lukkedage og åbningstider i ferieperioder kan læses på skolens hjemmeside.

Der er en kommunal lukkeuge i uge 29.

Gå til Tjørnegård GFO hjemmeside

Leder:
Bettina Bay Nielsen
Særlige bemærkninger:
-

Tjørnegård GFO'en er certificeret som en idræts-GFO som er beliggende i dejlige omgivelser tæt ved Gentofte Sø og udendørs idrætsfaciliteter.
 
GFO'en fremstår som en moderne fritidsordning med gode, udviklende rammer til ca. 190 børn.
I GFO'en er der 20 ansatte,  hvoraf der er 1 leder og 2 koordinatorer.

GFO'en har 2 spor et A og et C med ca. 80 børn i hvert. Personalet er tilknyttet ét spor, men arbejder også på tværs af sporene og er skolepædagoger om formiddagen i skolen.

Skole og GFO'en deler fysiske rammer og GFO'en er en del af Tjørnegårdsskolen og lederen af GFO'en er en del af skolens ledelsesteam.

Værdier

Tjørnegårdsskolen arbejder ud fra følgende værdier:

Anerkendelse, Udfordring og Ansvarlighed, Fordybelse og Indsigt samt Glæde, Tryghed og Fællesskab.

Vi vil sikre børnene de bedste muligheder i fremtidens samfund ved at udvikle deres faglighed og samarbejdskompetencer, skærpe deres kommunikations-kompetencer og innovative evner.

Vi ønsker, at alle børn skal lære mere, og at alle børn skal trives, udfordres i skolen og udvikle selvværd.

Pædagogikken

Vi arbejder ud fra en tilbuds pædagogik, hvor børnene kan vælge de aktiviteter der er i løbet af dagen i GFO'en. Børnene skal selv have mulighed for at bestemme, hvad de har lyst til i deres fritid i GFO'en, med undtagelse af bestemte ”skal” aktiviteter som f.eks. Olympiade og andre idrætsaktiviteter, hvor alle børn skal deltage. Vi arbejder også ud fra de mange intelligenser og mener at børnene skal have mulighed for at udvikle deres kompetencer, specielt indenfor det område de fagligt og fysisk er gode. Vi tager hensyn til deres læringsstil og samarbejder med skolen om barnets læringsplan.

Mål

Vores mål med pædagogisk idræt, leg og bevægelse i GFO'en er, at vi vil være med til at skabe sunde børn – både fysisk, socialt og psykisk.

Vores vision er: ” Sunde børn er glade børn”.

Gennem at sætte fokus på krop, bevægelse og sundhed, vil vi styrke børnene så de får det godt:

  • Psykisk – øget fysisk aktivitet og kropsbevidsthed giver børnene selvværd
  • Fysisk – forebygge overvægt og fysisk inaktivitet, og dermed fremtidige livsstilssygdomme
  • Socialt – at vi støtter barnet i deres sociale udvikling og i at skabe venskaber, at udvikle barnet i medansvarlighed i forhold til egen krop, og til en gruppe (hold), at styrke barnets empati og sociale
    kompetencer og gøre barnet selvhjulpet.

Metode

Vi har vores fokus rettet imod den kropslige udfoldelse og bevægelse i hverdagens aktiviteter. Hver dag tilbyder vi børnene aktiviteter, som har med idræt, leg og bevægelse at gøre. Vi mener, at det er en fundamental del af børns udvikling, og den måde de oplever deres omverden på. At de får lov til at bevæge sig fysisk aktivt, både alene og i samspil med andre.

Vi mener, at det er vigtigt, at understøtte børnene bl.a. ved at vise dem, hvilke muligheder der er indenfor idrætsverden som bevægelse, dans, forskellige sportsgrene, nye og gamle lege og meget mere kunne nævnes.

Igennem de fysiske og psykiske udfordringer vi ønsker at give børnene, vil de opnå en stor kropsbevidsthed og fysisk styrke, der er med til at give dem succesoplevelser og som gør børnene mere selvsikre og dermed give dem mere gå på mod, til at turde gå i gang med andre udfordringer, der dukker op i deres hverdag.

Ved at dyrke holdsport vil vi også arbejde med medansvarlighed og venskaber. Børnene vil lære om samarbejde, de vil blive dygtige til at modtage kollektive beskeder og udføre opgaver i dagligdagen.
Vi forventer, at børnene bliver bedre til at hjælpe hinanden, vente på hinanden og især vente til det bliver deres tur. Samtidigt forventer vi, at børnene også bliver bedre til at tage hensyn til mindre børn, blive bedre til at overskue forhindringer og arealer, dygtige til at lære nye regler for lege og aktiviteter.

Vi udfordre også børnene i kreative værksteder, hvor børnene har mulighed for at arbejde med: papir, maling, træ, musik og meget mere.

Læs mere på Tjørnegårdsskolens hjemmeside via linket nedenfor.

Ansvarlig for siden:

Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,