Femårigt udskolings- og gymnasieforløb

I skoleåret 2020 - 2021 er det muligt fra 8. klasse at vælge et sammenhængende femårigt udskolings- og gymnasieforløb.

Gentofte Kommune har tilbud om sammenhængende forløb fra 8. klasse til 3. g. 

Der findes tre forløb: BIOTEK, i et samarbejde mellem Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium, STEM (science-technology-engineering - mathematics), i et samarbejde mellem Hellerup Skole og Gl. Hellerup Gymnasium, og HUMA (samfund og innovation), i et samarbejde mellem Skovgårdsskolen og Øregård Gymnasium. 

Informationsarrangementer for de femårige forløb:

BIOTEK – i samarbejde med Ordrup Gymnasium – 7. januar 2020, kl. 17-19 på i kantinen på Ordrup Gymnasium 
HUMA – i samarbejde med Øregård Gymnasium – 16. januar 2020, kl. 19 på Øregård Gymnasium 
STEM – i samarbejde med Gl, Hellerup Gymnasium – 13. januar 2020, kl. 17-19 på Hellerup Skole 

Ansøgning og optagelse til de femårige forløb: 

12. december 2019 – Åbning for ansøgning
20. januar 2020 – Sidste frist for ansøgning
5. februar 2020 – Udmelding om optagelse på de femårige forløb, skoleåret 2 

Optagelsesproces 

Indsendelse af ansøgning til de femårige udskolings- og gymnasieforløb skoleåret 2020 - 2021 kunne ske fra torsdag den 12. december med sidste frist mandag den 20. januar 2020
Du og dine forældre får besked på, om du er optaget på et af de femårige forløb onsdag den 5. februar 2020 efter kl. 15
Hvis der er flere ansøgere end pladser, fordeler vi pladserne ved lodtrækning. Dette gælder også pladser til ventelisterne. 


Find e-folderen Fremtidens Udskoling i Gentofte Kommune samt ansøgningsskema i Dokumenter nedenfor. Ansøgningen skal sendes på mail til:

Skoleindskrivning@gentofte.dk