Kvalitetsrapport for Gentofte Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport er et vigtigt redskab i arbejdet med kvalitetsstyring af kommunens folkeskoler.

Rapporten dokumenterer de resultater, som skolerne leverer, og denne dokumentation bruges som afsæt for arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling både på den enkelte skole og i skolevæsenet samlet set.

I Kvalitetsrapport på Kommuneniveau kan du læse om:

  • Elevernes faglige resultater undervejs og ved afslutningen af skoleforløbet
  • De unges efterfølgende uddannelsesmønster
  • Faglig kvalitet
  • Brugeroplevet kvalitet

Rapporten indeholder også en sammenfattende helhedsvurdering med rapportens hovedkonklusioner.

Hvert andet år udarbejdes der en rapport på kommuneniveau.

Kvalitetsrapport på kommuneniveau (pdf)

 

Ansvarlig for siden:

SUS Ledelsesunderstøttelse
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,