Læring uden grænser

Gentofte Kommune vil have den bedste skole for børn og unge. En skole, der understøtter at ethvert barn og enhver ung udnytter og udvikler sine ressourcer og sit potentiale maksimalt. Det gør vi med visionen Læring uden grænser.

Læring uden grænser skal give børn og unge i Gentofte det bedste afsæt til livet og til en fremtid, vi endnu ikke kender. Verden er blevet mindre og hurtigere og byder konstant på nye udfordringer og muligheder. Vores børn og unge skal lære at kunne begå sig i denne verden, være medskabere og gøre en forskel.

Det er afsættet for vores vision, der hviler på to ben:

  • Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer optimalt
  • Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børn og unges læring.

Med afsæt i visionen arbejder vi med at forankre folkeskolereformens formål og elementer. Det sker overalt, hvor vi arbejder med læring.

Fælles for skolerne er fokus på synlig læring der er den læringsstrategi, der skal bidrage til at alle børn lærer mere.

Fra SKUB til folkeskolereformen

Læring uden grænser er en forlængelse af 12 års arbejde med at udvikle og ombygge skolerne, så de danner de bedste rammer for børn og unges læring. Vi har med SKUB sat national og international dagsorden for skoleudvikling og ønsker fortsat at udfordre os selv og hinanden på at skabe de bedste rammer for børn og unges læring.

Relaterede