Trainee-ordningen

I Gentofte Kommune ansætter vi hvert skoleår et antal trainees på vores skoler. Trainee-ordningen gælder alene for sidste-års lærerstuderende fra enten UCC eller Metropol.

Sådan er trainee-ordningen sammensat

 Som studerende søger man traineestillinger på den enkelte skole og bliver ansat på særligt forhandlede vilkår i en tidsmæssig ramme på 13 timer pr. uge i 30 skoleuger.

Trainees aflønnes sådan, at der er tale om et kvalificerende studiejob. Som udgangspunkt arbejder en trainee på skolen i 2 dage pr. uge, men i praksis aftaler trainees med skoler, evt. variationer i timeantallet. På den måde kan der tages hensyn til både trainee´ens og skolens aktuelle planer og projekter.

Trainee udfører almindelige læreropgaver på skolen som ligeværdig del af et lærerteam, og hele tiden under ansvar over for de faste lærere. Team og trainee aftaler de relevante opgaver, sådan at der tages hensyn til både elevernes læring og trivsel, såvel som til trainees´ studieaktiviteter på læreruddannelsen.

Stillingsopslagene som trainee vil være tilgængelige på såvel læreruddannelsernes som Gentofte Kommunes hjemmeside. På Gentofte Kommunes folkeskolers hjemmesider vil der således også være beskrivelser af de enkelte skolers trainee-behov.

Ønsker du flere informationer kan du kontakte Tommy Ladefoged, tlf 39984075, mail: tlf@gentofte.dk