Privatskoler

Private grundskoler er selvejende institutioner, og brugerne skal betale en egenbetaling, som fastsættes af den enkelte skole

Privatskoler er selvejende institutioner, og brugerne skal betale en egenbetaling, som fastsættes af den enkelte skole. Der er i visse tilfælde mulighed for nedsættelse af den individuelle betaling, hvilket den aktuelle skole kan oplyse om. Skolerne får tilskud fra Undervisningsministeriet, hvis de er godkendt til at modtage tilskud.

Undervisningen i privatskolerne kan tilrettelægges friere end i for eksempel folkeskolen. Skolerne vælger selv deres værdigrundlag. Skolernes undervisning kan for eksempel bygge på et religiøst livssyn, en bestemt pædagogik eller tage udgangspunkt i et særligt interesseområde. 

Privatskolernes lovgrundlag findes i Lov om friskoler og private grundskoler.

Privatskolerne tilbyder undervisning af børn i grundskolealderen, det vil sige i alderen 6 – 17 år på klassetrin 0. - 9. og kan desuden omfatte 10. klassetrin.

Rammer og krav for privatskoler

Selvom rammerne for undervisning i privatskolerne er friere, skal undervisningen altid stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og i 10. klasse skal undervisning stå mål med de obligatoriske fag og elementer, der indgår i folkeskolens 10. klasse. Det er endvidere lovbestemt, at eleverne på en privatskole skal modtage en undervisning, der forbereder dem til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fører tilsyn med privatskolerne, som er godkendt til at modtage tilskud. Tilsynets opgave er at sikre, at skolerne overholder de gældende regler.

Klager skal almindeligvis rettes til skolens daglige ledelse eller skolens bestyrelse.  

Her kan du finde privatskolernes hjemmesider: