Skolestart i 0. klasse

Gentofte Kommune oplever, at der er stor interesse for kommunens folkeskoler. Antallet af børn, der søger folkeskolerne stiger. Derfor er politikerne optaget af at sørge for, at de mange børn får plads på netop den skole, de og deres forældre ønsker.

At starte i skole er en vigtig milepæl i et barns liv. Vi glæder os til, at byde alle velkommen til et moderne skolevæsen og ser frem til et konstruktivt samarbejde med alle forældre for give børnene den bedste start.

Det er vigtigt, at skolestarten bliver en god og tryg oplevelse. Skoledagen tilrettelægges, så børnene udvikler både deres faglige, kreative og sociale færdigheder. Ud fra den målsætning danner skolestarten grundlag for børnenes videre skolegang og for tilegnelse af ny viden resten af livet.

Hvis du som forælder gerne vil vide mere om, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at få en god skolestart, kan du downloade folderen om Sammenhængende overgang – fra børnehave til skole. Folderen findes også i en engelsk udgave: Natural transition – from kindergarten to school 

Se film om sammenhængende overgang:

På disse sider kan du læse om:

Skoleindskrivning

Sammenhængende overgange

Udsat skolestart

Se hvilke skoler, der ligger inden for 2,5 km fra jeres bopæl