Modersmålundervisning i skoleåret 2019 - 2020

Gentofte Kommunes skolevæsen tilbyder i samarbejde med andre kommuner modersmålsundervisning for tosprogede elever, der bor i Gentofte Kommune og går i 0.-9. klasse.

Der er lukket for ansøgninger til modersmålsundervisning for skoleåret 2019 – 2020.
Tilmeldingsfrist til skoleåret 2020 – 2021 er senest fredag den 15.maj 2020 klokken 12.00.

Tilbud om modersmålsundervisning i skoleåret 2019 - 2020

Gentofte Kommune tilbyder i samarbejde med andre kommuner modersmålsundervisning for undervisningspligtige børn fra 0. til 9. klasse, der bor i kommunen og forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i et af landene anført længere nede. Der kan kun søges gratis undervisning i hovedsprog der tales i EU-lande, Grønland, Island, Færøerne, Norge og Lichtenstein. Britiske statsborgere sidestilles med EU-borgere.
Udgifter til denne undervisning dækkes af Gentofte Kommune.
Tilbuddet gives i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 689 af 20.06.2014.

Optagelse forudsætter, at der er oprettet et undervisningshold. Oprettelse af nye undervisningshold forudsætter mindst 12 elever og en kvalificeret underviser.
Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler færdigheder i at forstå og anvende modersmålet i skrift og tale og øger kendskabet til deres oprindelseslands kultur.
Der undervises af lærere med uddannelse fra hjemlandet eller Danmark eller af lærere, som på anden måde har kvalificeret sig i at undervise indenfor det pågældende område.
Lærerne er forpligtede til at undervise efter danske bestemmelser. Forældrene kan derfor ikke forvente, at undervisningen er den samme som i hjemlandet.

Gratis undervisning i tysk, spansk og italiensk

Vi regner med at oprette hold i tysk, spansk og italiensk i skoleåret 2019 - 2020. Undervisningen er placeret lørdag formiddag mellem klokken 09.00 og 13.00. Der undervises på Bakkegårdsskolen.

Tilmelding

Foretages for et skoleår ad gangen. Tilmelding sker ved at udfylde og fremsende:

Indmeldelse til modersmålsundervisning i tysk, spansk eller italiensk i Gentofte Kommune for skoleåret 2019 - 2020

Mail til: Skoleindskrivning@gentofte.dk

Bekræftelse af tilmelding sendes til en af forældrene i e-boks.

Gratis undervisning i øvrige Eu-sprog m.m

For øvrige EU-sprog m.m. henvises til Københavns Kommunes hjemmeside

hvor blanketten : Tilmelding for elever med bopæl i andre kommuner anvendes

Når blanketten er udfyldt sendes den som Digitalpost som skrevet ovenfor. Gentofte Kommune tilføjer et betalingstilsagn og sender blanketten til Københavns Kommune, der så vil kontakte forældrene vedr. tid og sted for undervisningen.

Brugerbetalt undervisning

Hvis en af forsørgerne evt. er statsborger i f.eks. Mexico, kan der tilbydes modersmålsundervisning i spansk mod en egenbetaling på kr. 4.667 for et skoleår.
Hvis du ønsker at tilmelde et barn til brugerbetalt undervisning i tysk, spansk eller italiensk anvendes den samme blanket, som nævnt tidligere.
Københavns Kommune udbyder modersmålsundervisning i en lang række andre sprog mod brugerbetaling. Det kan f.eks. være arabisk, japansk m.m.
Liste over udbudte sprog.
Ønsker man f.eks. at ens barn modtager modersmålsundervisning i japansk skal man kontakte Modermålsundervisningen i København (Johannes Brøgger Andersen, mail: F17l@kk.dk, tlf:
30 59 62 74) og sikre sig at der er plads.

Herefter udfyldes og fremsendes blanketten fra Københavns Kommunes Hjemmeside for elever med bopæl i andre kommuner til Gentofte Kommune.

Når vi har modtaget blanketten vil vi opkræve brugerbetaling fra forældrene på kr. 4.667. Når vi har modtaget den fremsender vi betalingstilsagn til Københavns Kommune.