Modersmålundervisning

Ansøgning om modersmålsundervisning for skoleåret 2020-2021 foregår i perioden:
Fra 1. april til 15.maj 2020.

Gentofte Kommune tilbyder i samarbejde med andre kommuner modersmålsundervisning for undervisningspligtige børn i 0. til 9. klasse, der bor i kommunen og forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i EU eller EØS samt i Grønland og på Færøerne.

Der kan kun søges gratis undervisning i ovennævnte landes hovedsprog. Udgifter til denne undervisning dækkes af Gentofte Kommune.

Tilbuddet gives i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 689 af 20.06.2014.

Oprettelse af hold er betinget af antallet af ansøgninger ved ansøgningsfristens udløb. Oprettelse af undervisningshold forudsætter mindst 12 elever og en kvalificeret underviser.

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres færdighed i at forstå og anvende modersmålet i skrift og i tale og øger deres kendskab til oprindelseslandets kultur.

Der undervises af lærere med uddannelse fra hjemlandet eller Danmark eller af lærere, som på en anden måde har kvalificeret sig til at undervise inden for det pågældende sprog.

Lærerne forpligtede til at undervise efter danske bestemmelser. Forældrene kan derfor ikke forvente, at undervisningen er den sammen som i hjemlandet.

Tilmelding

Tilmeldingsperioden er fra den 1. april 2020 til og med 15. maj 2020 og foretages for et skoleår ad gangen.

Svar på ansøgningen sendes senest 1. juni til en af forældrenes e-boks.