Undervisning for 14 til 18 årige

Nyankomne tosprogede elever fra 7. klasse og frem får et undervisningsforløb, som er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs sproglige behov. Formålet er at introducere eleverne til at gå i dansk skole.

Vito udskoling

Vito udskoling er for nyankomne elever fra 14 til 18 år med et behov for at tilegne sig nok dansk til at kunne afslutte folkeskolens 9 klasses Afgangsprøve eller gøre dem i stand til at fortsætte på andre ungdomsuddannelsesforløb afhængigt af elevens forudsætninger og ankomsttidspunkt.

Der undervises 35 timer ugentligt i dansk, matematik, historie og samfundsfag med fokus på dansk som andetsprog, samt i engelsk og idræt. Udover differentieret undervisning på mindre hold, deltager eleverne i studieture samt brobygningsforløb. Der er løbende optag og undervisningen foregår i et bredt ungemiljø, som et skoletilbud af flere, beliggende på Ungdomsskolen.

Udover undervisere med specialviden indenfor dansk som andetsprog, der er tilknyttet mentorer med pædagogisk baggrund samt uddannelsesvejleder til at varetage de unges mangesidede behov for støtte og hjælp til at blive introduceret til og navigere i det danske samfund samt uddannelsessystem.

I forlængelse af undervisningen er der på Ungdomsskolen mulighed for eleverne, at opholde sig i fritidstilbuddet "Barakkerne" og her deltage i forskellige sociale aktiviteter varetaget af skolens mentorer.

Vito tilbyder en indskrivningssamtale, hvor undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes behov og der udarbejdes efterfølgende en uddannelsesplan i samarbejde med skolens uddannelsesvejleder. Formålet med et skoleforløb i Vito er at styrke elevernes danskfaglige færdigheder, introducere eleverne til det danske samfund og uddannelsessystem, samt sikre at de bliver uddannelsesparate.

 

Udskolingsnetværk

Udskolingsnetværksklassen er et særligt tilrettelagt hold, for basiselever fra 7.-9. klasse der er udsluset til distriktsskolerne. Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs sproglige og faglige behov. Formålet er at styrke elevernes kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug.

Ved siden af netværksundervisningen modtager eleverne to timer individuel undervisning om ugen på distriktsskolen. Eleven afslutter udskolingsnetværksklassen ved FSA-prøvernes start eller når det vurderes at eleven ikke længere har behovet for ekstra undervisning i dansk som andetsprog.

Undervisningen i udskolingsnetværksklassen foregår hver mandag kl. 15-17.30 på Ungdomsskolen

Koordinatorer i ViTo:

Anne Højbjerg Thomsen (13-18 årige)
Tlf.: 92 43 21 21, mail: anht@gentofte.dk

Konsulent i Børn og Skole:

Jacob Berger Strønæs
Tlf.: 29 29 21 47, mail: jbe@gentofte.dk