Bakkegårdsskolen

Skolen har adgang fra Bakkevænget, og det anbefales, at elever cykler eller går til skole. Der er cykelsti på begge sider af Vangedevej. Skolebakken og Bakkevænget har anbefalet hastighed på 30 km/t.

Sådan færdes du omkring skolen:

Som forældre er man rollemodel for sit barn, og børn kopierer de voksnes adfærd. Brug cykelhjelm, spænd sikkerhedsselen og overhold færdselsreglerne. Vælg en sikker rute til skole og træn den sammen. Den sikreste rute er ikke nødvendigvis den korteste, men kan være, hvor der er sti, lysreguleret fodgængerfelt eller andet som gør vejen mere sikker.

Tag hjemmefra og ankom til skolen i god tid. Der er særligt mange biler mellem kl. 7:50 og kl. 8:00, så kom gerne før. Der står skolepatrulje i lyskrydset på Vangedevej fra kl. 7:45 til kl. 8:00. Respekter skolepatruljen, der udfører en vigtigt opgave.

Hvis man ikke har mulighed for at afleverer sit barn gående eller på cykel, skal man som bilist passe på de gående og cyklende. Overhold lovgivningen og sænk farten omkring skolen. Hav tålmodighed og vis hensyn til dine medtrafikanter.

På Bakkevænget er der lukket for motoriseret trafik i sydlig retning fra parkeringspladsen. Således er motoriseret trafik her kun tilladt mod nord, hvilket bidrager til en bedre trafikgennemstrømning. På store dele af Bakkevænget er der standsningsforbud fra kl. 7.30 til kl. 8.30. Det anbefales at benytte Kys og Kør zonen på Bakkevænget, her kan forældre hjælpe børnene af sted uden at forlade bilen. Respekter at Kys og Kør zonen ikke er til parkering. Parkering kan ske på parkeringspladsen nord for skolen - parker ikke direkte foran indgangen. Du kan også vælge at sætte barnet af længere væk fra skolen og gå det sidste stykke vej til skole – det kan f.eks. være på de optegnede parkeringsbåse på Vangedevej.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser, skolepatruljer m.v. nær skolen. Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er gangstier, cykelstier, skolepatruljer og veje med nedsat hastighed.

Se kort over forhold omkring Bakkegårdsskolen

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,