Busses Skole

Der er adgang til skolen fra Mosebuen og Vangedevej. Et godt stisystem fra de omkringliggende veje giver god adgang til skolen for gående og cyklende. Forældre opfordres til at sikre, at udstyret på børnenes cykler er i orden.

Sådan færdes du omkring skolen:

Som forældre er man rollemodel for sit barn, og børn kopierer de voksnes adfærd. Brug cykelhjelm, spænd sikkerhedsselen og overhold færdselsreglerne. Vælg en sikker rute til skole og træn den sammen. Den sikreste rute er ikke nødvendigvis den korteste, men kan være, hvor der er sti, lysreguleret fodgængerfelt eller andet som gør vejen mere sikker. Giv barnet en stille morgenstund ved at tage af sted og ankomme i god tid til skolen.

For at fremme trafikgennemstrømningen er der om morgenen fra kl. 7:30 til kl. 8:30 indkørsel forbudt fra Vangedevej, så kørselsretningen forløber fra Mosebuen mod Vangedevej. Bilister fra Vangedevej kan køre ind ad eksempelvis Erikavej eller Nymosevej, der har anbefalet hastighed på maks. 30 km/t. Foran skolen er der en parkeringslomme på Mosebuen, på den nordlige side af Mosebuen er der parkerings- og standsningsforbud i mellem kl. 7:00 og kl. 9:00 – følg skiltenes anvisninger. Parkeringspladsen ved skolen er forbeholdt skolens ansatte. Du kan også vælge, at sætte dit barn af eller parkere ved Vangede Kirke eller på en af de omkringliggende villaveje, hvorfra barnet på fortov og sti kan gå sikkert det sidste stykke til skolen. Vis hensyn og undgå at parkere foran indkørsler.

Planlæg og træn skolevejen med dit barn. På kortet vises kørselsretning og ikoner for de anbefalede Kys og Kør zoner, parkeringspladser, skolepatruljer m.v. nær skolen. Klik ind på kortet og fremsøg din adresse på kikkerten. Zoom og naviger i kortet og undersøg, hvor der er gangstier, cykelstier, skolepatruljer og veje med nedsat hastighed.

Se kort over forhold omkring Busses Skole

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,